POVERENICA NA SKUPU O PRIMENI EVROPSKE KONVENCIJE O LjUDSKIM PRAVIMA

Neizvršenje pravnosnažnih presuda, bilo u nacionalnom ili međunarodnom  sistemu, u potpunosti ograničava efikasan pristup pravdi i narušava poverenje u pravnu državu, izjavila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković govoreći na konferenciji „Efikasna primena Evropske konvencije o ljudskim pravima sa fokusom na izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava“. Ona je istakla da spremnost Republike Srbije da preduzme mere kojima će se u domaćem pravnom sistemu ostvariti efekat presuda Evropskog suda za ljudska prava, pokazuje efikasnost sistema zaštite ljudskih prava koji je uspostavljen Konvencijom.

Janković je naglasila da Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, zbog važnost praćenja presuda Evropskog suda za ljudska prava i unapređenja kulture ljudskih prava, u svojim Redovnim godišnjim izveštajima predstavlja praksu ovog suda koja se odnosi na zaštitu od diskriminacije, a takođe je prati, analizira i na nju se poziva i u svojim mišljenjima, preporukama mera, inicijativama, predlozima za ocenu ustavnosti i, kao najbitnije, u strateškim parnicama koje pokreće u javnom interesu, zaključila je poverenica.

Na skupu koji je organizovao Savet Evrope, govorili su sudija Evropskog suda za ljudska prava Branko Lubarda, direktor Direktorata za ljudska prava Saveta Evrope Kristof Poarel, predsednica Ustavnog suda Snežana Marković, predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović, ministarka pravde Maja Popović, i drugi.

Print Friendly, PDF & Email
back to top