Poverenica na godišnjem ECRI seminaru evropskih tela za ravnopravnost u Strazburu

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je na godišnjem seminaru evropskih tela za ravnopravnost u Strazburu koji je organizovala Evropska komisija za borbu protiv rasizma i netolerancije (ECRI) na temu primene koncepta ukrštene diskriminacije u zaštiti građana od diskriminacije.

Kroz sagledavanje celokupne slike i prepoznavanje isprepletanih uticaja više ličnih svojstava osobe na njen položaj, kao i poznavanje kulture i stavova zajednice u kojoj dolazi do diskriminacije,  možemo uspešno identifikovati društvene podgrupe koje su izložene višestrukoj diskriminaciji, a koje često nisu dovoljno vidljive institucijama, istakla je poverenica i dodala da se sa ukrštenom i višestrukom diskrimincijom najcešće susreću Romi , siromašniji građani, kao i osobe sa invaliditetom.  Poverenica je naglasila da se koncept ukrštene diskriminacije u Srbiji uspešno primenjuje, jer imamo dobro definisan pravni okvir koji prepoznaje višestruku i ukrštenu diskriminaciju. Janković je istakla i praksu institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da kontinuirano sprovodi edukacije zaposlenih u organima javne vlasti, pravosuđu, policiji, ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite i drugim relevantnim institucijama koji odlučuju o zaštiti prava građana.

Seminar je otvorila Helena Dali, komesarka EU za ravnopravnost, a među govornicima bili su i Tendai Akiume, specijalni izveštač UN za rasizam, rasnu diskriminaciju, ksenofobiju i netoleranciju, Petra Bair, generalni izvestilac PACE za borbu protiv  rasizma i netolerancije, kao i Marija Maruda, predsednica ECRI.

Print Friendly, PDF & Email
back to top