Poverenica Janković na konferenciji „Za glas starijih žena“

Starije žene u Srbiji su diskriminisane veoma često i najmanje dvostruko, kako zbog pola, tako i zbog godina, a onda i invaliditeta i zdravstvenog stanja. Već godinama je starosno doba jedan od najčešćih osnova diskriminacije u pritužbama koje dobijamo, a protekle godine, zbog stanja izazvanog epidemijom, broj takvih pritužbi bio je znatno povećan, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na konferenciji „Za glas starijih žena“ u organizaciji udruženja Amity i FemPlatz-a.

U Srbiji živi čak 180.000 žena više nego muškaraca i obrazovanije su, ali uprkos tome, žene se teže zapošljavaju, lakše otpuštaju i imaju manju platu od muškaraca. To pokazuje da su žene su u Srbiji i dalje u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce, a diskriminacija žena posebno je izražena na tržištu rada, u ekonomskoj sferi, obrazovanju i učešću u odlučivanju, navela je poverenica.

Tokom izrade Redovnog godišnjeg izveštaja za 2020. godinu, instituicija Poverenika analizirala je učešće žena u javnom i političkom životu i analiza je pokazala da se njihovo učešće povećava. Ipak, na ovom planu potrebno je i dalje intenzivno raditi, posebno imajući u vidu manji broj žena na rukovodećim položajima i nedovoljno učešće žena iz osetljivih društvenih grupa, zaključila je Janković.

Print Friendly, PDF & Email
back to top