Potpisan ugovor o saradnji na jačanju lokalnih kapaciteta za borbu protiv diskriminacije

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i ambasador Norveške Arne Sanes Bjornstad, potpisali su ugovor o realizaciji projekta pod nazivom „Jačanje lokalnih antidiskriminacionih kapaciteta i institucionalnih kapaciteta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti“.

Izražavajući zahvalnost Kralјevini Norveške na podršci, poverenica Janković naglasila je da će se kroz različite aktivnosti, pored ostalog, raditi na unapređenju lokalne administracije za prepoznavanje slučajeva diskriminacije, kao i na formiranju mreže lokalnih kontakt osoba i angažovanje lјudi od integriteta u lokalnim sredinama radi prevencije diskriminacije. Time će institucija biti još dostupnija našim građanima i građankama širom Srbije i na taj način raditi na sprečavanju i zaštiti od diskriminacije u svakodnevnom životu, dodala je poverenica.

Ambasador Bjornstad je rekao da mu je zadovolјstvo da sarađuje sa institucijom i istakao važnost aktivnosti koje su fokusirane ne samo na lјudska prava i jednakost, već i na prosperitet celog društva. “Diskriminacija košta društvo, jer deo građana ne može doprineti razvoju u skladu sa svojim mogućnostima. Korišćenjem podataka iz svih opština u Srbiji, projekat će smanjiti rizik od „beogradocentričnosti“ i omogućiće da donošenje odluka bude lakše, bolјe i od koristi za sve, naglasio je ambasador.

Planirani efekti dvogodišnjeg projekta su unapređenje lјudskih i manjinskih prava i društvene uklјučenosti marginalizovanih grupa u Republici Srbiji, kao i smanjenje broja slučajeva diskriminacije pred lokalnim, opštinskim organima i javnim institucijama na lokalnom i centralnom nivou. Projekat takođe predviđa i jačanje tehničkih kapaciteta i unapređenje baze podataka Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Print Friendly, PDF & Email
back to top