Poseta stažista i stažistkinja Povereniku

U okviru projekta “Program stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji” dvanaestoro stažistkinja i stažista pripadnika albanske, bošnjačke i romske nacionalne manjine je posetilo instituciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.
Cilj ove posete bio je da se stažisti bliže upoznaju sa radom ove nezavisne institucije. Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti pozdravila je stažiste i istakla važnost učešća pripadnika manjina u radu državnih organa.
Milica Pavićević, iz Sektora za zaštitu ravnopravnosti, je tokom predavanja govorila o nadležnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, mehanizmima zaštite od diskriminacije, upoznala je prisutne sa najzanimljivijim slučajevima iz prakse Poverenika. Nakon predavanja stažisti su imali priliku da diskutuju o slučajevima diskriminacije sa kojima su se susretali u praksi.

Print Friendly, PDF & Email
back to top