Poseta delegacije Saveta Evrope

Delegacija Savetodavnog komiteta Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope, u sklopu posete Srbiji, razgovarala je sa predstavnicima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Cilj sastanka je bio potpunije upoznavanje sa ostvarivanjem obaveza proisteklih iz Konvencije. Članovi delegacije interesovali su se za pritužbe koje se odnose na nacionalne manjine i aktivnosti Poverenika na njihovoj zaštiti i unapređenju ravnopravnosti, a posebno je bilo reči o položaju Roma. Takođe, zanimao ih je i model medijacije u slučajevima diskriminacije. Delegaciju Saveta Evrope činili su Arzi Agdasi Ssisan iz Azerbejdžana, Anastasia Krikli iz Irske, Einar Neimi iz Norveške i Sara Barton iz Velike Britanije. U ime institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u razgovorima su učestvovale šefica Kabineta Antigona Andonov i viša savetnica Emila Spasojević.

Print Friendly, PDF & Email
back to top