Položaj starijih na selu

U okviru projekta Položaj starijih na selu koji realizije Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Crveni krst Srbije održana je edukacija anketara za predstojeće istraživanje.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković upoznala je prisutne sa radom institucije na čijem je čelu, kao i o cilјevima projekta kojim će se utvrditi stvarne  potrebe starijih osoba na selu i napraviti preporuke za donosioce odluka i kreatore javnih politika kako bi se unapredio njihov položaj, ali i olakšao pristup uslugama i smanjila diskriminacija.

Edukaciji su prisustvovali predstavnici 11 organizacija Crvenog krsta iz Vrbasa, Inđije, Palilule, Kragujevca, Kruševca, Čačka, Valјeva, Knjaževca, Merošine i Aleksinca i predstavnici NVO Hleb života koji će sprovesti anketu u svojim seoskim sredinama.

Projekat je započeo u aprilu 2016. godine, a finansijski ga je podržao Populacioni fond Ujedinjenih nacija.

Print Friendly, PDF & Email
back to top