PODNET POSEBAN IZVEŠTAJ O DISKRIMINACIJI U OBLASTI RADA I ZAPOŠLjAVANjA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podnela je Narodnoj skupštini Republike Srbije Poseban izveštaj o diskriminaciji u oblasti rada i zapošljavanja, povodom deset godina primene Zakona o zabrani diskriminacije, a imajući u vidu da se najveći broj pritužbi građana i građanki godinama odnosi na oblast rada i i zapošljavanja.

Pravo na dostojanstven rad, na pravične i povoljne uslove, pravičnu i jednaku naknadu za rad iste vrednosti bez ikakve razlike, napredovanje, bezbednost i zaštitu zdravlja na radu, odmor, razumno ograničenje radnog vremena, pravo da se osnuje sindikat i da se u njega učlani po svom izboru, kao i druga prava po osnovu i u vezi sa radom, predstavljaju prava koja su egzistencijalna i suštinski utiču na život građana i razvoj društva u celini, naglašava poverenica.

Izveštaj, koji obuhvata desetogodišnju praksu institucije, rezultate istraživanja Poverenika o percepciji diskriminacije u oblasti rada i zapošljavanja, zatim izveštaje domaćih i međunarodnih organizacija, kao i preporuke za unapređenje ravnopravnosti u oblasti rada i zapošljavanja, pokazuje da poseban problem predstavlja diskriminacija žena, pretežno na osnovu pola, kao i bračnog i porodičnog statusa, zatim diskriminacija na osnovu članstva u sindikalnim, političkim i drugim organizacijama, diskriminacija osoba sa invaliditetom, mlađih i starijih radnika, Roma i Romkinja, osoba na osnovu zdravstvenog stanja, kao i na osnovu drugih stvarnih, odnosno pretpostavljenih ličnih svojstava. Prema relevantnim istraživanjima prisutna je i diskriminacija siromašnih građana i građanki, kao i diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta, itd.

Podaci iz ovog izveštaja nisu jedini pokazatelj rasprostranjenosti diskriminacije u društvu, ali ipak ukazuju na to kako zaposleni, nezaposleni i poslodavci shvataju diskriminaciju na tržištu rada u Srbiji, navodi Janković. Izveštaj je podnet kako bi se narodnim poslanicama i poslanicima ukazalo na pozitivne pomake, uočene nedostatke, kao i probleme i izazove u pogledu ostvarivanja ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije na tržištu rada.

Print Friendly, PDF & Email
back to top