OBAVEŠTENjE ZA JAVNOST

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije, obaveštava javnost da odbornik Skupštine grada Niš Nikola Savić nije u zakonskom roku postupio po preporuci Poverenika, datoj uz mišljenje da je na skupštinskoj raspravi o finansijskom planu za sigurnu kuću u Nišu svojim izjavama o podređenoj ulozi žena u društvu promovisao seksizam i stereotipne rodne uloge, čime je prekršio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Mišljenje je dato u postupku za utvrđivanje diskriminacije sprovedenom po pritužbi Odbora za ljudska prava Niš.

Print Friendly, PDF & Email
back to top