NAGRADNI KONKURS „MOST RAZUMEVANјA – MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST“

 

NAGRADNI KONKURS

 

MOST RAZUMEVANјA – MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST“

 

 

Povodom obeležavanja 1. oktobra – Međunarodnog dana starijih osoba, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti raspisuje konkurc za najbolјi literarni rad, likovni rad i fotografiju na temu „MOST RAZUMEVANјA – MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST“.

 

Na konkurs mogu da se prijave učenici i učenice 6, 7. i 8. razreda osnovnih škola iz Republike Srbije i da na zadatu temu izraze svoj stav da godine ne moraju i ne smeju biti prepreka za dostojanstven i kvalitetan život, i na taj način doprinesu borbi protiv diskriminacije starijih u našem društvu.

 

O radovima će odlučivati stručni žiri. U svakoj od kategorija dodelјuju se prva, druga i treća nagrada. Rezultati konkursa će biti objavlјeni 24. septembra 2021. godine na internet prezentaciji Poverenika www.ravnopravnost.gov.rs.

PROPOZICIJE KONKURSA

Rok za dostavlјanje radova je 20. septembar 2021. godine.

 

Svaki učenik/učenica može da pošalјe po tri (3) rada iz svake kategorije.

Radovi moraju biti originalni, izrađeni samostalno i poslati u skladu sa instrukcijama za svaku kategoriju.

Radovi se ne vraćaju i organizator zadržava pravo da radove koristi u kampanjama za promovisanje ravnopravnosti, kao i da ih reprodukuje u štampi.

Konkurs je objavlјen i na internet prezentaciji Poverenika: www.ravnopravnost.gov.rs

 

 

KATEGORIJE

 

 

  • Literarni rad – prva, dpuga i treća nagrada

 

  • Likovni rad – prva, dpuga i treća nagrada

 

  • Fotografija – prva, dpuga i treća nagrada

 

 

  1. LITERARNI RAD od 500 do 1500 karaktera računajući i razmake (ne uklјučuje zaglavlјe sa podacima autora rada) u formatu A4 u fontu Times New Roman, razmak između redova 1.5)

Podeli sa nama svoje mišlјenje o tome da li je u redu ako u nekim situacijama ne poštujemo starije osobe. Ukoliko znaš neke primere kada su lјudi iz tvoje okoline uskraćivali neko pravo, iskazivali nepoštovanje ili čak bili grubi prema nekim osobama samo zato što su starije, napiši svoje mišlјenje o tome i predloži kako se to može promeniti i sprečiti.

Na samom literarnom radu u zaglavlјu navesti ime, prezime, razred i odelјenje učenika/ce, ime škole, grad, kao i broj mobilnog telefona i mejl adresu kontakt osobe (nastavnika, direktora škole, ili roditelјa učenika/ce).

Potrebno je da se rad koji se šalјe kao prilog u mejlu imenuje isklјučivo na sledeći način: LR, donja crta, ime autora rada, donja crta, prezime autora rada, donja crta, razred autora rada, donja crta, grad, tačka, DOC (primer: LR_petar_petrovic_VII3_ pozarevac.DOC)

Radove slati isklјučivo elektronskim putem na mejl adresu: poverenik.literarnirad@yahoo.com  Naslov mejla/Subject: „Konkurs za literarni rad 2021“.

 

  1. LIKOVNI RAD

Likovni rad se dostavlјa u A3 formatu, izrađen tehnikom po slobodnom izboru. Uzeće se u obzir i radovi nacrtani u programima na računaru (CorelDraw, Microsoft Draw, Open office Draw…).

Likovne radove obavezno slati na sledeći način:

Na poleđini likovnog rada navesti ime, prezime, razred i odelјenje učenika autora rada, ime škole, grad, kao i broj mobilnog telefona i mejl adresu kontakt osobe (roditelјa, nastavnika ili direktora škole).

Radove slati isklјučivo redovnom poštom na adresu: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Bulevar kralјa Aleksandra 84/4, 11000 Beograd, sa naznakom „Konkurs za likovni rad 2021“.

 

  1. FOTOGRAFIJA

Fotografije mogu biti crno-bele ili u boji, snimlјene mobilnim telefonom ili fotoaparatom. Format fotografije: JPG. Profesionalni snimci neće biti uzeti u obzir.

Potrebno je da se fotografija koja se šalјe kao prilog u mejlu imenuje isklјučivo na sledeći način: FOTO, donja crta, ime autora rada, donja crta, prezime autora rada, donja crta, razred autora rada, donja crta, grad, tačka, JPG (primer: FOTO_petar_petrovic_VII3_ pozarevac.JPG)

U telu mejla navesti ime, prezime, razred i odelјenje učenika, ime škole, grad, kao i ime, prezime i broj mobilnog telefona i mejl adresu kontakt osobe (nastavnika, direktora škole, ili roditelјa učenika/ce).

Obavezno je uz fotografiju dostaviti potpisanu saglasnost svih osoba na fotografiji  (formular je priložen), kako bi fotografija mogla da bude objavlјena javno.

Fotografije slati isklјučivo elektronski na mejl adresu poverenik.fotografija@yahoo.com  Naslov mejla/Subject: „Konkurs za fotografiju 2021.

 

Sva dodatna objašnjenja o konkursu možete dobiti na telefon: 011/ 243 81 84 kontakt osoba: Slavica Nikolić

 

     Napomena: konkurs se sprovodi uz podršku Fondacije za otvoreno društvo

 

 


PDF FORMULAR ZA PRIJAVU NA KONKURS Preuzmi


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top