NAGRADNI KONKURS „MOST RAZUMEVANjA- MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST“

NAGRADNI KONKURS

 

MOST RAZUMEVANjA- MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST“

 

 

Povodom obeležavanja 1. oktobra – Međunarodnog dana starijih osoba, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti raspisuje konkurc za najbolji literarni rad, likovni rad i fotografiju na temu „MOST RAZUMEVANjA – MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST“.

 

Na konkurs mogu da se prijave učenici i učenice 6, 7. i 8. razreda osnovnih škola iz Republike Srbije i da na zadatu temu izraze svoj stav da godine ne moraju i ne smeju biti prepreka za dostojanstven i kvalitetan život, i na taj način doprinesu borbi protiv diskriminacije starijih u našem društvu.

 

O radovima će odlučivati stručni žiri. U svakoj od kategorija dodeljuju se prva, druga i treća nagrada. Rezultati konkursa će biti objavljeni uoči Međunarodnog dana starijih na internet prezentaciji Poverenika www.ravnopravnost.gov.rs.

PROPOZICIJE KONKURSA

Rok za dostavljanje radova je 20. septembar 2023. godine.

 

Svaki učenik/učenica može da pošalje po tri (3) rada iz svake kategorije.

Radovi moraju biti originalni, izrađeni samostalno i poslati u skladu sa instrukcijama za svaku kategoriju.

Radovi se ne vraćaju i organizator zadržava pravo da radove koristi u kampanjama za promovisanje ravnopravnosti, kao i da ih reprodukuje u štampi.

Konkurs je objavljen i na internet prezentaciji Poverenika: www.ravnopravnost.gov.rs

 

 

 

KATEGORIJE

 

 

  • Literarni rad – prva, dpuga i treća nagrada

 

  • Likovni rad – prva, dpuga i treća nagrada

 

  • Fotografija – prva, dpuga i treća nagrada

 

 

  1. LITERARNI RAD od 500 do 1500 karaktera računajući i razmake (ne uključuje zaglavlje sa podacima autora rada) u formatu A4 u fontu Times New Roman, razmak između redova 1.5)

Podeli sa nama svoje mišljenje o tome da li je u redu ako u nekim situacijama ne poštujemo starije osobe. Ukoliko znaš neke primere kada su ljudi iz tvoje okoline uskraćivali neko pravo, iskazivali nepoštovanje ili čak bili grubi prema nekim osobama samo zato što su starije, napiši svoje mišljenje o tome i predloži kako se to može promeniti i sprečiti.

Na samom literarnom radu u zaglavlju navesti ime, prezime, razred i odeljenje učenika/ce, ime škole, grad, kao i broj mobilnog telefona i mejl adresu kontakt osobe (nastavnika, direktora škole, ili roditelja učenika/ce).

Potrebno je da se rad koji se šalje kao prilog u mejlu imenuje isključivo na sledeći način: LR, donja crta, ime autora rada, donja crta, prezime autora rada, donja crta, razred autora rada, donja crta, grad, tačka, DOC (primer: LR_petar_petrovic_VII3_ pozarevac.DOC)

Radove slati isključivo elektronskim putem na mejl adresu: poverenik.literarnirad@yahoo.com  Naslov mejla/Subject: „Konkurs za literarni rad 2023“.

 

  1. LIKOVNI RAD

Likovni rad se dostavlja u A3 formatu, izrađen tehnikom po slobodnom izboru. Uzeće se u obzir i radovi nacrtani u programima na računaru (CorelDraw, Microsoft Draw, Open office Draw…).

Likovne radove obavezno slati na sledeći način:

Na poleđini likovnog rada navesti ime, prezime, razred i odeljenje učenika autora rada, ime škole, grad, kao i broj mobilnog telefona i mejl adresu kontakt osobe (roditelja, nastavnika ili direktora škole).

Radove slati isključivo redovnom poštom na adresu: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Bulevar kralja Aleksandra 84/4, 11000 Beograd, sa naznakom „Konkurs za likovni rad 2023“.

 

 

  1. FOTOGRAFIJA

Fotografije mogu biti crno-bele ili u boji, snimljene mobilnim telefonom ili fotoaparatom. Format fotografije: JPG. Profesionalni snimci neće biti uzeti u obzir.

Potrebno je da se fotografija koja se šalje kao prilog u mejlu imenuje isključivo na sledeći način: FOTO, donja crta, ime autora rada, donja crta, prezime autora rada, donja crta, razred autora rada, donja crta, grad, tačka, JPG (primer: FOTO_petar_petrovic_VII3_ pozarevac.JPG)

U telu mejla navesti ime, prezime, razred i odeljenje učenika, ime škole, grad, kao i ime, prezime i broj mobilnog telefona i mejl adresu kontakt osobe (nastavnika, direktora škole, ili roditelja učenika/ce).

Obavezno je uz fotografiju dostaviti potpisanu saglasnost svih osoba na fotografiji  (formular je priložen), kako bi fotografija mogla da bude objavljena javno.

Fotografije slati isključivo elektronski na mejl adresu poverenik.fotografija@yahoo.com  Naslov mejla/Subject: „Konkurs za fotografiju 2023.

 

Sva dodatna objašnjenja o konkursu možete dobiti na telefon: 011/ 243 81 84 kontakt osobe: Slavica Nikolić i Danijela Ristovski.

 

 


PDF NAGRADNI KONKURS 2023. Preuzmi


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top