Nacionalna medijska kampanja protiv diskriminacije

Poverenica Nevena Petrušić govorila je na konferenciji za medije kojom je počela kampanja protiv diskriminacije, završna aktivnost u okviru IPA projekta „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Srbiji” koji finansira delegacija EU.

Poverenica je istakla da su brojne projektne aktivnosti pomogle jačanju kapaciteta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i povezivanju sa drugim važnim akterima – nevladinim organizacijama, sudstvom, policijom, medijima, i posebno naglasila važnost rada u 11 jedinica lokalne samouprave, zbog nedostatka znanja o antidiskriminacionim propisima na lokalnom nivou. Prema rečima poverenice, predstojeća kampanja jedan značajan vid borbe protiv stereotipa i predrasuda, koje su osnov svake diskriminacije.

Majk Devenport, šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, otvarajući skup rekao je da sve dok postoji diskriminacija i sve dok je lično svojstvo razlog da se neka osoba stavi u neravnopravan položaj, sve institucije moraju ukazivati na probleme diskriminacije, informisati javnost i boriti se protiv ove pojave.

Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava objasnila je da su u okviru projekta koji je počeo 2012. sprovedene obuke iz oblasti diskriminacije koje je pohađalo preko 1000 državnih službenika i opštinskih funkcionera, policijskih službenika, sudija, tužilaca, stručnih radnika centara za socijalni rad i novinara.

O značaju skupa govorio je i vođa projektnog tima Đanfranko Deramo.

Print Friendly, PDF & Email
back to top