Konferencija povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava

Srbija planira da početkom 2014. godine uspostavi mehanizam za praćenje primene preporuka UN na planu ljudskih prava u vidu vladinog saveta čime bi se sistemski rešilo to pitanje, rečeno je na konferenciji „Uspostavljanje nacionalnog mehanizma za praćenje sprovođenja preporuka tela UN za ljudska prava”. Skup je održan u organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava, povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava. Direktorka Kancelarije Suzana Paunović rekla je da je ideja da u mehanizam treba da bude uključeno što više aktera. Prema predloženom modelu, Savet bi činili visoki zvaničnici nadležnih ministarstava, uz mogućnost da na sastancima učestvuju i predstavnici nezavisnih institucija i nadležnih skupštinskih odbora. Tim telom bi predsedavao ministar pravde, a činili bi ga ministri ili državni sekretari ministarstava unutrašnjih poslova, prosvete, zdravlja, spoljnih poslova, rada i zapošljavanja, kao i direktori ili zamenici direktora Kancelarije za evropske integracije i Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Na konferenciji su govorili Irena Vojačkova – Solorano, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, Nj. E. Majkl Devenport, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji i drugi. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, u diskusiji nakon konferencije, pozdravila je uspostavljanje mehanizma za praćenje primene preporuka UN na planu ljudskih prava, i istakla da institucija Poverenika želi da pruži svoj pun doprinos u tom pravcu.

Print Friendly, PDF & Email
back to top