Diskusija na temu uspostavljanja regionalnih mehanizama saradnje sigurnih kuća

Veoma je značajno i neophodno kontinuirano raditi na uspostavljanju mehanizama sigurnih kuća širom regiona i zato su veoma važne diskusije poput ove, koju sprovodi NVO Atina u okviru projekta „Unapređenje bezbednosti žena i devojčica povećanjem učinka sigurnih kuća za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“.

Umrežavanje, međusobna komunikacija i unapređenje kapaciteta sigurnih kuća ključne su za podršku i osnaživanje svih žena žrtava nasilja, a institucija Poverenika je uvek tu da pruži neophodnu podršku, pogotovo kada je reč o ovakvim inicijativama koje mogu da daju efikasniji odgovor na probleme rodno zasnovanog nasilja, rekla je poverenica Brankica Janković.

Print Friendly, PDF & Email
back to top