Brankica Janković i Tomislav Žigmanov: Potreban kvalitetan društveni dijalog

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov, sa saradnicima, održali su sastanak na teme od značaja za unapređenja poštovanja i zaštite ljudskih i manjinskih prava, primenu postojećih strategija i akcionih planova, kao i o budućim zajedničkim projektima.

Poverenica Janković je istakla da pred sobom treba da imamo viziju društva koje različitost ne posmatra kao pretnju već potencijalnu snagu, za šta je neophodno postići politički i društveni konsenzus.

Ministar Žigmanov istakao je da se Ministarstvo dosledno radi na afirmaciji i zaštiti ljudskih i manjinskih prava. Sa druge strane, zalažemo se za nultu tačku tolerancije prema svemu što je devijantno u društvu, naglasio je ministar.

Žigmanov i Janković su se složili da postoji izražena potreba za kvalitetnim društvenim dijalogom, naročito u svetlu globalnih procesa i  izazova koji se odražavaju na sve države u okruženju.

Print Friendly, PDF & Email
back to top