Day: February 10, 2023

952-22 Inicijativa za razmatranje izmene, odnosno preciziranja čl. 43. i 51. Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova

br. 07-00-588/2022-02 datum: 10.2.2023. Veza: Vaš dopis broj 01 broj 15-90/23-2 od 9. februara 2023. godine   MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA BRATISLAV GAŠIĆ, ministar                                                                                                                                                          11000 BEOGRAD Bulevar Mihajla Pupina 2   PREDMET: Inicijativa za razmatranje izmene, odnosno preciziranja čl. 43. i 51. Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova   Poštovani…

Opširnije →
back to top