Day: January 6, 2023

02-23 Inicijativa za izmenu Zakona o planiranju i izgradnji

011-00-1/2023-02 datum: 6. 1. 2023. godine     MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE Goran Vesić, ministar   11000 BEOGRAD Nemanjina 22-26   Predmet: Inicijativa za izmenu člana 135. stav 8. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 –…

Opširnije →
back to top