Day: November 5, 2021

Poverenica Janković na konferenciji o retkim bolestima

Problemi i poteškoće sa kojima se susreću oboleli od retkih bolesti i njihove porodice veoma su specifični i tiču se zdravstvenog sistema i sistema socijalne zaštite, a u periodu kovid krize, bili su još izraženiji. Razvoj potrebnih kapaciteta, unapređenje sistema i uspostavljanje efikasnih procedura za upućivanje obolelih u inostranstvo moraju biti takvi da obezbede najoptimalnije…

Opširnije →
back to top