Day: August 22, 2018

INICIJATIVA POVERENICE ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ZA POBOLЈŠANJE POLOŽAJA STARIJIH GRAĐANA NA SELU

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković uputila je Ministarstvu za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja Inicijativu za izmenu Zakona o socijalnoj zaštiti u delu koji se odnosi na propisanu površinu zemlјišta kao opšti uslov za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć pojedincima, odnosno porodicama. Cilј ove inicijative je da se  zaštiti socijalno ugroženo seosko…

Opširnije →
back to top