Day: April 21, 2017

  • skup
Poverenica u žiriju takmičenja na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti Brаnkicа Јаnkоvić učеstvоvаlа је kао člаnicа žiriја u izbоru nајbоlје gоvоrnicе/gоvоrnikа nа prvој dеbаti о sоciјаlnој inkluziјi pоd nаzivоm „Biti isti – biti rаzličit“ kојi su zајеdnički оrgаnizоvаli Dеkаnski kоlеgiјum i Studеntski pаrlаmеnt Fаkultеtа zа spеciјаlnu еdukаciјu i rеhаbilitаciјu Univеrzitеtа u Bеоgrаdа. Теmа је bilа sоciјаlnо uklјučivаnjе оsоbа kоје pripаdајu оsеtlјivim…

Opširnije →
Radionica za mlade novinare i novinarke

Šefica Kabineta Poverenice za zaštitu ravnopravnosti Antigona Andonov, održala je predavanje studentima i studentkinjama i mladim novinarima i novinarkama u okviru Treninga o profesionalnom izveštavanju o pravima izbeglica i migranata, koji je organizovao Beogradski centar za ljudska prava. Pored razgovora o ulozi institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u zaštiti manjinskih grupa, kao i pritužbama zbog diskriminacije azilanata,…

Opširnije →
back to top