1092-17 V.R.C.D. protiv PU Novi Sad, PI Detelinara zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti pružanja usluga

 1. 07-00-563/2017-02 datum: 8.6.2018.

MIŠLjENјE

Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe V. R. C. D, podnete u ime maloletnog D.G. protiv Policijske uprave Novi Sad, Policijske ispostave Detelinara. U pritužbi je navedeno da je policijski službenik N. N, 9. februara 2017. godine, prilikom intervencije u Osnovnoj školi „D. O.“ u N. S. ošamario maloletnog D.G, koji je pripadnik romske nacionalne manjine, te da mu je uputio uvrede i pretnje na nacionalnoj osnovi. Takođe, u pritužbi je navedeno da je N. N. sutradan vređao i majku D.G, S.A. u prostorijama škole kao i u policijskoj stanici, gde je fizički nasrnuo na nju i vređao je na nacionalnoj osnovi. Istaknuto je da je pritužba podneta protiv Policijske uprave Novi Sad, ispostava Detelinara, jer smatraju da nije preduzeto ništa da bi se zaštitila porodica G. U izjašnjenju Policijske uprave Novi Sad navedeno je da su roditelјi maloletnog D.G, nakon događaja u Osnovnoj školi „D. O.“ u N.S, podneli pritužbu ovoj policijskoj upravi na rad policijskog službenika N.N. Istakli su da su povodom ove pritužbe sproveli postupak u kojem su uzeti iskazi od maloletnog D.G, S.A, F.G, direktora škole S.P. i policijske službenice A.S, te da su izvršili uvid u službene evidencije, izveštaj o izvršenoj intervenciji i ostvarili uvid u video zapis sigurnosnih kamera iz Osnovne škole „D.O.“ u N.S. Međutim, tokom postupka razmatranja pritužbe majke maloletnog D.G. nije utvrđeno da je policijski službenik zadao udarac otvorenom šakom maloletnom D.G, niti da je fizički nasrnuo na S.A. u prostorijama škole. Kada je reč o delu pritužbe koji se odnosi na agresivno i neprofesionalno ponašanje policijskog službenika prema S.A. u prostorijama Policijske ispostave Detelinara, ovi navodi su potvrđeni i policijski službenik N.N. je disciplinski kažnjen. Policijska uprava u Novom Sadu je dostavila dokaze kojim je potkrepila navode iz izjašnjenja o merama i aktivnostima koje je preduzela. Takođe, tokom postupka je utvrđeno da su Osnovno i Više javno tužilaštvo u Novom Sadu odbacili krivične prijave podnete protiv policijskog službenika N.N. zbog njegovog postupnja prema maloletnom D.G. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti dao je mišlјenje da u postupku koji je sproveden po pritužbi V.R.C.D, u ime maloletnog D.G. protiv Policijske uprave Novi Sad, Policijske ispostave Detelinara, nije utvrđeno da je Policijska uprava Novi Sad prekršila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije. Međutim, imajući u vidu da rad policije usmeren na zajednice predstavlјa adekvatan odgovor na prioritetne i druge potrebe građana i specifičnosti lokalnih zajednica, etničkih, verskih i drugih društvenih grupa Poverenik je, u skladu sa propisanom nadležnošću iz člana 33. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, kojim je propisano da Poverenik preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, uputio preporuku mera Policijskoj upravi Novi Sad da organizuje obuku za prepoznavanje i zaštitu od diskriminacije u cilјu edukacije i senzibilizacije svojih zaposlenih.

 

 1. TOK POSTUPKA
  • R. C. D. podneo je pritužbu u ime maloletnog D.G, uz saglasnost njegovog oca F. G, protiv Policijske uprave Novi Sad, Policijske ispostave Detelinara, zbog diskriminacije na osnovu pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini.
  • U pritužbi je, između ostalog, navedeno:
 • da se 9. februara 2017. godine, maloletni D.G. nalazio u dvorištu Osnovne škole „D. O.“ u N. S, kako bi sačekao mlađeg brata kojem nastava još nije bila završena;
 • da se tu nalazio i dečak po imenu I.P, da mu je prišao radnik obezbeđenja i zahtevao da se udalјi;
 • da je maloletni D.G. odbio da napusti dvorište, te da je objasnio da je tu zato što čeka brata;
 • da je radnik obezbeđenja o tome obavestio direktora škole, a da je direktor pozvao policiju;
 • da je policijski službenik N. N. prišao maloletnom D.G. i u prisustvu direktora ga snažno ošamario i zahtevao da sa njim krene u toalet;
 • da je policijski službenik N. N. u toaletu pretio dečaku D.G. da ako bilo kome kaže za incident da će doći u naselјe Bangladeš i zapaliti ih;
 • da je sutradan u prostorijama škole, policijski službenik N. N. odgurnuo S. A, majku dečaka D.G, koja je došla kod direktora škole zbog navedenog incidenta, udarajući je u grudi i rameni pojas;
 • da se tada pobunio otac dečaka D.G, F. G, na šta je policijski službenik odreagovao psovkama i pretnjama: „J… vam majku cigansku, sve ću vas zapaliti“;
 • da su nakon toga roditelјi dečaka D.G. otišli u policijsku stanicu da prijave incident u školi, ali ih je policijski službenik N. N. opet dočekao uvredama i psovkama na račun njihove nacionalnosti;
 • da pritužbu podnose protiv Policijske uprave Novi Sad, ispostava Detelinara, jer smatraju da nije preduzeto ništa da bi se zaštitila porodica G.
  • U prilogu pritužbe dostavlјena je pismena saglasnost F. G, oca maloletnog D.G. za vođenje postupka pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti.
  • U dopuni pritužbe od 21. februara 2017. godine, dostavlјeni su iskazi svedoka H. G, F. G. i S. A.
  • U pisanom iskazu svedokinje S. A, majke maloletnog D.G, navedeno je:
 • da je 9. februara 2017. godine, po kazivanju njenog sina D.G, policijski službenik N. N. udario šamar njenom sinu i psovao mu „majku cigansku“, uz pretnje da će mu zapaliti kuću;
 • da su sutradan, 10. februara 2017. godine, njen muž F. G, njegov brat H. i njihov sin D.G. otišli da razgovaraju sa direktorom škole, koji ih je usmerio na policijsku stanicu, negirajući događaj od prethodnog dana;
 • da su ih iz policijske stanice usmerili ponovo na školu i da su tamo zatekli policijskog službenika N. N. i njegovu koleginicu kako gledaju snimke video nadzora sa direktorom škole;
 • da su se razbesneli i pitali zašto se snimci gledaju bez njih, gde je policajac viknuo „mi smo ovde vlast“ i da ju je pri izlasku iz kancelarije naglo udario ramenom;
 • da je izgovarao uvrede na nacionalnoj osnovi govoreći: „J… vam majku cigansku“ i kako će ih sve zapaliti;
 • da su posle toga otišli u policijsku stanicu da prijave incident i fizički i verbalni napad, gde ih je opet N. N. ponovo napao, a kolege iz policijske stanice nisu reagovale;
 • da su nekoliko dana nakon toga policijski službenici zaustavlјali njenog sina D. G. da ga pitaju da li je on dečak koga je njihov kolega N. ošamario;
 • da je dečak nakon toga imao psihičke smetnje i noćne more, u strahu da će ga neko napasti, te da je u par navrata išao kod psihijatra.
  • U pisanom iskazu svedoka H. G, strica maloletnog D.G, navedeno je:
 • da mu se D.G, sin njegovog brata, požalio da ga je policajac N. N. napao fizički i verbalno i ošamario u školskom dvorištu OŠ „D. O.“, psovao mu „majku cigansku“, uz pretnje da će mu zapaliti kuću u Bangladešu ukoliko nekome nešto kaže;
 • da nije mogao da ćuti o tome i otišao je kod S. i F. i sve im ispričao;
 • da su sutradan svi otišli u školu da razgovaraju sa direktorom, koji ih je usmerio na policijsku stanicu, negirajući da se išta od pomenutog desilo;
 • da su ih u policiji opet uputili na školu i tu su zatekli N. N. i njegovu koleginicu kako sa direktorom gledaju snimke video nadzora;
 • da su bili besni i pitali zašto se snimci gledaju bez roditelјa, gde je policajac viknuo „mi smo ovde vlast“ i pri izlasku iz kancelarije naglo ramenom odgurnuo S. A.;
 • da ih je vređao pred svima u školi, psovao „majku cigansku“ i pretio da će zapaliti romsko naselјe do temelјa;
 • da su F. i S. nakon toga otišli da prijave slučaj policiji.
  • U pisanom iskazu svedoka F. G, oca maloletnog D.G, navedeno je:
 • da mu je sin D.G. ispričao da ga je 9. februara 2017. godine policijski službenik napao, udario mu šamar i psovao mu „majku cigansku“, uz pretnje da će mu zapaliti kuću ukoliko nekome nešto kaže o tome;
 • da je sa sinom D.G, suprugom S. A. i bratom H. G. otišao u školu da popriča sa direktorom škole koji ih je usmerio na policijsku stanicu, negirajući da se išta od pomenutog desilo;
 • da su ih u policiji opet uputili na školu i tu su zatekli N. N. i njegovu koleginicu kako sa direktorom gledaju snimke video nadzora;
 • da su njegova žena i on u besu negodovali što se snimci gledaju bez roditelјa, a da je N. N. tada rekao da su oni ovde vlast i prilikom izlaska iz kancelarije ramenom snažno odgurnuo S. A;
 • da je upitao zašto je udario njegovu suprugu, a N. N. je to negirao i počeo pred svima da ih veđa, psovao je „majku cigansku“ i pretio da će ih sve zapaliti;
 • da je otišao sa suprugom u policijsku stanicu da prijavi incident, gde se opet nalazio N. N., te da ih je vređao i u policijskoj stanici, a da njegove kolege nisu reagovale;
 • da je nakon toga njegov sin imao psihičke tegobe i išao kod psihijatra.
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilјu utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka pribavlјeno izjašnjenje Policijske uprave u Novom Sadu.
  • U izjašnjenju na pritužbu, načelnik Policijske uprave u Novom Sadu, Milorad Šušnjić, naveo je:
 • da se predmetni događaj odigrao 9. februara 2017. godine, oko 14:30 časova, u dvorištu Osnovne škole „D. O.“ u N. S, kada se direktor škole obratio policiji zato što dva maloletna lica ometaju nastavu;
 • da su tom prilikom intervenisali policijski službenici N. N. i A. S;
 • da je tom prilikom utvrđeno da nije bilo mesta policijskoj intervenciji jer maloletna lica nisu ometala nastavu;
 • da su sutradan u službene prostorije Policijske ispostave „Detelinara“, pristupili roditelјi maloletnog D.G, S. A. i F. G, i podneli pritužbu na rad policijskog službenika N. N;
 • da su u pritužbi naveli da je policijski službenik N. N. ošamario njihovog maloletnog sina, a zatim fizički nasrnuo na S. A. u prostorijama škole i u prostorijama policijske ispostave;
 • da je povodom toga formiran predmet broj 07-271/17 i sproveden postupak u kome su uzeti iskazi od maloletnog G, S. A, F. G, direktora škole S. P. i policijske službenice A. S, te da su izvršili uvid u službene evidencije, izveštaj o izvršenoj intervenciji i ostavarili uvid u video zapis sigurnosnih kamera iz Osnovne škole „D. O.“ u N. S;
 • da tokom postupka nije utvrđeno da je policijski službenik zadao udarac otvorenom šakom maloletnom D.G, niti da je fizički nasrnuo na S. A. u prostorijama škole. U vezi sa navodima koji su se odnosili na agresivno i neprofesionalno ponašanje policijskog službenika prema S. A. u prostorijama Policijske ispostave Detelinara, izvršenim proverama, ovi navodi su potvrđeni;
 • da je protiv policijskog službenika N. N, zbog utvrđenih propusta u radu, podneta inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka zbog izvršene teške povrede službene dužnosti iz člana 207. stav 1. tačka 7. Zakona o policiji, koja se ogleda u ponašanju koje šteti ugledu Ministarstva;
 • da je o celokupnom događaju obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu.
  • Uz izjašnjenje, između ostalog, dostavlјeni su i izveštaji o intervenciji i zapisnici o razmatranju pritužbe i o sprovedenom disciplinskom postupku, rešenje o izricanju disciplinske mere i izjava policijske službenice A. S.
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, saglasno odredbama člana 37. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije, zatražio je od S. P, direktora OŠ „D. O.“, izjašnjenje o relevantnim činjenicama o kojima ima saznanja.
  • U svom izjašnjenju, direktor OŠ „D. O“, S. P, naveo je:
 • da su 9. februara 2017. godine, učenik D.G. i bivši učenik škole I.P. pokušavali da uđu u školsku zgradu, iako nisu imali potrebe, ni prava na to;
 • da je bivši učenik I.P, 13. oktobra 2016. godine, učestvovao u seksualnom nasilјu trećeg stepena nad „delimično inkluzivnom“ učenicom osmog razreda, a koje su izvršila dva dečaka iz druge škole;
 • da je, radi bezbednosti i zaštite učenika, maloleltni I.P. privremeno udalјen iz vršnjačke grupe i prebačen u drugu školu;
 • da je radniku obezbeđenja rečeno da odmah udalјi maloletnog I.P. ukoliko ga primeti u školi;
 • da su navedena dva dečaka ušla u školu, o čemu postoji zapis kamere za video nadzor, te ni da posle opominjanja radnika obezbeđenja nisu hteli da se udalјe;
 • da je obavestio školskog policajca koji je pozvao patrolu policije;
 • da su primetili dva dečaka kako se kriju, prišli su im, a policijski službenici su ih pozvali da uđu u školu, gde su u toaletu obavili razgovor sa njima;
 • da su sutradan, u njegovu kancelariju došli maloletni D.G, njegova majka, otac i stric. Prijavili su da je učenika D.G, u toku jučerašnje intervencije u krugu škole, udario policijski službenik N. N;
 • da je bio lično prisutan, ali da nema saznanja o tome da je policijski službenik udario dečaka, pa ih je zato uputio u policijsku stanicu;
 • da su nakon toga došla dva policijska službenika u civilu, koji su prethodnog dana intervenisali, te da su se interesovali o dešavanjima. Tokom razgovora vratili su se roditelјi učenika D.G. i drsko pitali službenike šta tu rade;
 • da su policijski službenici nakon završenog razgovora izašli i zatvorili vrata, a onda je začuo galamu i verbalni konflikt, pa je izašao da vidi šta se dešava;
 • da ne može da potvrdi tvrdnju da je N. N. ramenom odgurnuo majku dečaka D.G, jer tome nije prisustvovao;
 • da se situacija ubrzo smirila, a roditelјi su pogledali video snimak koji poseduje škola;
 • da je zatim sa roditelјima otišao u policijsku stanicu, gde je došlo do rasprave između policijskih službenika koji su intervenisali u školi i roditelјa. Tom prilikom je čuo samo da je majka počela da viče zato što joj je napao dete i gurnuo je u hodniku škole, a ostali službenici su sprečili dalјi konflikt.
  • U pritužbi je kao svedok koji ima saznanja o događajima opisanim u pritužbi, naveden i maloletni I.P. Međutim, tokom postupka je utvrđeno da je I.P. dete lišeno roditelјskog staranja i stavlјeno pod staratelјstvo Centra za socijalni rad Grada Novog Sada. Takođe, utvrđeno je da je I.P. smešten u Zavod za vaspitanje dece i omladine u Beogradu, gde je uklјučen u program intenzivnog tretmana. Imajući to u vidu, kao i da se iz kontradiktornih iskaza svedoka ne mogu utvrditi činjenice koje bi bile predmet svedočenja maloletnog I.P, te činjenicu da su nadležni organi već sproveli istražni postupak povodom događaja za koji se navodi da mu je maloletni I.P. prisustvovao, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti od njega nije zatražio izjašnjenje.

 

 1. ČINјENIČNO STANјE

 

 • Uvidom u izveštaj o intervenciji od 9. februara 2017. godine, utvrđeno je da su policijski službenici N. N. i A. S. upućeni u OŠ „D. O.“ i na licu mesta zatekli maloletne D.G. i I.P. koji su izjavili da čekaju brata koji završava nastavu. Službenici policije su konstatovali da nema mesta intervenciji i da nije bilo narušavanja javnog reda i mira.

 

 • Uvidom u zapisnik Policijske uprave Novi Sad od 10. februara 2017. godine, utvrđeno je da je S. A. pristupila u službene prostorije Policijske ispostave Detelinara i između ostalog izjavila da je 9. februara 2017. godine, njen sin D.G. ispričao njoj i njenom suprugu da ga je policajac ošamario u školi, nakon čega mu je u toaletu škole rekao da ne govori roditelјima za taj šamar, da ćuti i da ne širi to dalјe, kako bi se na tome završilo. Zatim, S. A. je navela da su sutradan ona, sin i suprug otišli kod direktora u kancelariju, u kojoj su zatekli policajca i policajku, koje je njen sin prepoznao, te da im je policajac rekao da izađu napolјe dok su oni unutra, što su i učinili. Međutim, kada su policajci izlazili iz kancelarije i prolazili pored njih, policajac ju je svojim ramenim delom „zakačio“ u predelu ramena i grudi. Takođe, kako je istakla, nakon svega toga, ona je zajedno sa suprugom i direktorom škole došla do policijske stanice na Detelinari, gde im je ponovo prišao isti policajac i nasrnuo na nju.

 

 • Uvidom u zapisnik Policijske uprave Novi Sad od 2. marta 2017. godine, utvrđuje se da je policijska službenica A. S. dala izjavu u svojstvu građanke. U izjavi je navela da je 9. febuara 2017. godine sa kolegom N. N. intervenisala u OŠ „D. O.“, na poziv direktora škole. Kako je istakla, kolega i ona su obavili razgovor sa maloletnim D.G. i I.P, koji su zatečeni u dvorištu škole. Zbog gužve u školi razgovor je obavlјen na vratima toaleta a direktor je bio prisutan sve vreme. Nakon obavlјenog razgovora i skrenute pažnje da ne ometaju nastavu, navedena lica su napustila školu. Sutradan ih je pozvao direktor škole da dođu kod njega, jer se navodno majka od jednog aktera koji je ometao nastavu žalila na njihovo postupanje prethodnog dana. Istakla je da su otišli u kancelariju direktora kako bi videli o čemu se radi i gde je ispao problem, nakon čega su u kancelariju ušli i roditelјi D.G, pa ih je zamolila da sačekaju dok završe razgovor sa direktorom škole, što su oni i učinili. Međutim, prilikom izlaska iz kancelarije majka D.G. ju je zaobišla i ušla u putanju N. N. i svojim levim ramenom udarila u njegovo levo rame, a zatim počela da viče kako ju je kolega udario, nakon čega su usledile uvrede, nazivala ih je majmunima i „psovala majku srpsku, da će im uzeti zadnji dinar itd“.

 

 • Uvidom u izveštaj Policijske uprave u Novom Sadu, Policijska ispostava Detelinara od 15. marta 2017. godine, utvrđeno je da je Policijska ispostava Detelinara, postupajući po pritužbi S. A, podnete zbog postupanja policijskih službenika Policijske uprave Novi Sad, Policijska ispostava Detelinara u Osnovnoj školi „D. O.“ u N. S. i u službenim prostorijama Policijske ispostave Detelinara, 9. i 10. februara 2017. godine, izvršila uvid u stanične evidencije, spise predmeta, snimke video nadzora, te da je obavila razgovor sa postupajućim policijskim službenicima. U toku pritužbenog postupka, policijska ispostava je utvrdila da je 9. februara 2017. godine, direktor Osnovne škole „D. O.“ u N. S. prijavio da su u krug škole ušla dva maloletna romska lica i da ometaju nastavu. Na mesto događaja upućeni su policijski službenici Policijske ispostave Detelinara N. N. i A. S, koji su u krugu škole zatekli D.G, učenika OŠ „D. O.“ i I.P, koji nije đak ove škole. Policijski službenici su obavili razgovor sa dvojicom dečaka i direktorom škole, te su konstatovali da nije bilo narušavanja javnog reda i mira, te da nema mesta intervenciji, o čemu su sačinili izveštaj. Dan kasnije, 10. februara 2017. godine, F. G. i S. A, roditelјi maloletnog D.G, došli su u službene prostorije Policijske ispostave Detelinara i podneli pritužbu na rad policijskog službenika N. N. U hodniku policijske ispostave, nakon slučajnog susreta između roditelјa maloletnog D.G. i N. N, došlo je do verbalnog konflikta između njih, te je N. N. ispolјio agresivno ponašanje koje šteti ugledu službe, a starešine organizacione jedinice su sprečile dalјi konflikt. Dalјe je utvrđeno da je istog dana uzeta izjava na zapisnik od S. A, koja je izjavila da je N. N. 9. februara 2017. godine u Osnovnoj školi „D. O.“ u N. S. udario njenog sina D.G, kao i da ju je N. N, 10. februara 2017. godine u Osnovnoj školi „D. O.“, ramenom udario u predelu njenog ramena. Policijska ispostava Detelinara je, potom, izvršila uvid u snimke video nadzora iz Osnovne škole „D. O.“ od 9. februara 2017. godine i utvrdila da su policijski službenici N. N. i A. S, u prostorijama ove škole, obavlјali razgovor sa dva maloletna  lica, te da se na navedenom video zapisu ne vidi da je N. N. udario maloletnog D.G. Uvidom u video snimak iz Osnovne škole „D. O.“ od 10. februara 2017. godine, uočeno je da je prilikom mimoilaženja S. A. i N. N. došlo do „obostranog kontakta u predelu ramena“, te da se iz navedenog snimka ne može uočiti „namera jednog ili drugog lica za izazivanje fizičkog kontakta“. Konstatovano je da u postupku provere osnovanosti navoda iz pritužbe, uvidom u spise predmeta, uvidom u službene evidencije Policijske ispostave Detelinara, uvidom u izjave lica, te uvidom u video snimke nadzora Osnovne škole „D. O.“, nije utvrđen propust u radu 9. februara 2017. godine, dok je za dan 10. februara 2017. godine, povodom događaja u službenim prostorijama Policijske ispostave Detelinara, utvrđen propust u radu policijskog službenika N. N, protiv koga će biti podnet predlog za pokretanje disciplinskog postupka. U izveštaju je na kraju istaknuto da je pritužilјi S. A, 15. marta 2017. godine, predočeno činjenično stanje koje je utvrdio rukovodilac organizacione jedinice, te da se ona saglasila sa utvrđenim činjeničnim stanjem, te se, kako je navedeno, shodno tome postupak rešavanja po pritužbi zaklјučuje.

 

 • Uvidom u dopis Policijske uprave u Novom Sadu, Odelјenja policije, od 20. juna 2017. godine, upućen komandiru policijske ispostave Detelinara, utvrđeno je da je od policijske ispostave zatraženo da utvrdi da li ima novih činjenica koje nisu bile predmet provere u pritužbenom postupku povodom događaja i intervencije policije 9. februara 2017. godine u OŠ „D. O.“ u N. S, da se ostvari kontakt sa nadležnim tužilaštvom u vezi navedenog predmeta, zatim, da se ostvari kontakt sa Sektorom unutrašnje kontrole – Odsekom u Novom Sadu, te da se preduzmu i druge mere i radnje u cilјu utvrđivanja potpunog činjeničnog stanja.

 

 • Uvidom u izveštaj komandira Policijske ispostave Detelinara od 29. juna 2017. godine, upućen Policijskoj upravi u Novom Sadu, Odelјenju policije, a u vezi sa intervencijom policije 9. februara 2017. godine u OŠ „D. O.“ u N. S, utvrđeno je da policijska ispostava obavestila policijsku upravu o svim radnjama koje su tim povodom preduzete. Naime, između ostalog, navedeno je da je utvrđeno da se povodom navedenog događaja vodio pritužbeni postupak br. 07-271/17, te da nije utvrđeno postojanje novih činjenica i okolnosti koje nisu bile predmet provera u pritužbenom postupku. Zatim, navedeno je da je ostvaren kontakt sa zamenikom Osnovnog javnog tužioca u Novom Sadu, kome je predočeno činjenično stanje povodom navedenog događaja, te je ostvaren i kontakt sa radnicima Sektora unutrašnje kontrole – Odseka u Novom Sadu, koji postupaju povodom navedenog predmeta i koji su se izjasnili da su preduzimali mere i radnje iz svoje nadležnosti, povodom čega će podneti izveštaj.

 

 • Uvidom u izveštaj Policijske uprave u Novom Sadu, upućen Direkciji policije 21. avgusta 2017. godine, utvrđeno je da je v.d. načelnika Policijske uprave Novi Sad obavestio Direkciju policije o događaju u OŠ „D. O.“ i pritužbi majke D.G. na rad policijskog službenika N. N. Navedeno je da nisu potvrđeni navodi koji se odnose na fizičko nasilјe N. N, odnosno, da nije utvrđeno da je policijski službenik zadao jedan udarac otvorenom šakom maloletniku. Takođe nisu potvrđeni navodi koji se odnose na neprimereno ponašanje policijskog službenika prema pritužilјi S. A. u OŠ „D. O.“ 10. februara 2017. godine. U vezi sa navodima iz pritužbe koji su se odnosili na agresivno i neprofesionalno ponašanje policijskog službenika prema pritužilјi u hodniku Policijske ispostave Detelinara, izvršenim proverama, ovi navodi su potvrđeni. U izveštaju se navodi da je, zbog navedenih propusta, protiv policijskog službenika N. N. podneta inicijativa za pokretanje prekršajnog postupka.
 • Uvidom u rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijska uprava u Novom Sadu od 12. septembra 2017. godine, utvrđeno je da je zaposleni N. N. oglašen odgovornim što se 10. februara 2017. godine, u prostorijama Policijske ispostave Detelinara u Novom Sadu, van službe, u civilnom odelu, neprofesionalno odnosio prema građanki S. A, sa kojom se verbalno raspravlјao, čime je učinio tešku povredu službene dužnosti iz člana 207. stav 1. tačka 7. Zakona o policiji, koja se ogleda u ponašanju koje šteti ugledu Ministarstva, te da mu je disciplinski starešina izrekao disciplinsku meru – novčanu kaznu u iznosu od 20% od osnovne plate u periodu od dva meseca.
 • Uvidom u službenu belešku od 14. septembra 2017. godine, utvrđeno je da je glavni policijski inspektor u Policijskoj upravi u Novom Sadu, Odseku za praćenje i kontrolu zakonitosti u radu, Dušan Aleksić, konstatovao da je dobio podatak da je Sektor unutrašnje kontrole postupao u predmetu N. N., te da je Sektor unutrašnje kontrole, 23. juna 2017. godine, dostavio izveštaj na predmet potrebnih obaveštenja, te da je predmet još uvek aktivan i nalazi se na zaduženju kod zamenika javnog tužioca.

 

 • Uvidom u ostale pisane dokaze koje je dostavila Policijska uprava Novi Sad, utvrđeno je da je Osnovno javno tužilaštvu u Novom Sadu dostavilo dopis Policijskoj upravi Novi Sad br. KT-2447/17 od 31. avgusta 2017. godine, u kojem je zatražilo od policijske uprave da, radi postupanja po krivičnoj prijavi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti podnete protiv policijskog službenika N. N, preduzmu potrebne radnje i mere radi provera navoda krivične prijave. Zatim, od policijske uprave je zatraženo da dostavi tužilaštvu izveštaj ili krivičnu prijavu, ukoliko postoje osnovi sumnje da je N. N. izvršio krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. Uvidom u službene beleške glavnog policijskog inspektora u Policijskoj upravi u Novom Sadu, Odseku za praćenje i kontrolu zakonitosti u radu, od 5. i 18. oktobra 2017. godine, utvrđeno je da je glavni policijski inspektor 5. oktobra 2017. godine, obavestio zamenicu javnog tužioca Izabelu Bajić-Pajtašev, koja postupa u predmetu KT-2447/17, da je obavio konsultacije sa zamenicom javnog tužioca Svetlanom Benišek-Suvajdžić, koja postupa u predmetu koji je identičan kao i predmet KT-2447/17, a koja mu je naložila da ne preduzima dalјe radnje dok ga ona pismeno ne obavesti, jer po tom predmetu već postupa Sektor unutrašnje kontrole. Zatim, u drugoj službenoj belešci glavni policijski inspektor je konstatovao da je 18. oktobra 2017. godine obavestio zamenicu javnog tužioca Svetlanu Benišek-Suvajdžić da nije preduzimao mere i radnje u predmetu prikuplјanja potrebnih obaveštenja u predmetu broj KT-2447/17, u skladu sa njihovim dogovorom od 5. oktobra 2017. godine, te da ju je upitao da li se sada nešto promenilo u vezi sa tim dogovorom. Kako je naveo, Svetlana Benišek-Suvajdžić mu je odgovorila da je ona sačinila izveštaj Policijskoj upravi u Novom sadu o tome da će predmet dalјe raditi Sektor unutrašnje kontrole i da ova uprava nema potrebe da dalјe postupa. Uvidom u dopis zamenice javnog tužioca Svetlane Benišek-Suvajdžić br. KT-1569/2017 od 9. novembra 2017. godine, upućen Sektoru unutrašnje kontrole, Odsek – Centar Novi Sad, utvrđeno je da zamenica javnog tužioca obaveštava Sektor unutrašnje kontrole da je Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu odbacilo krivičnu prijavu podnetu protiv N. N. zbog krivičnog dela zlostavlјanje i mučenje, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. Takođe, kako je protiv policijskog službenika N. N. podneta krivična prijava i za krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpelјivosti, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu odbacilo je ovu krivičnu prijavu.

 

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENјE MIŠLjENјA

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, analizirao je navode iz pritužbe i izjašnjenja, kao i pisane dokaze koji su dostavlјeni tokom postupka.

Pravni okvir

3.2. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovlјen Zakonom o zabrani diskriminacije[2] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavlјanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišlјenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti[3].

 

3.3. Ustav Republike Srbije[4] u članu 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Takođe, članom 76. Ustava Republike Srbije pripadnicima nacionalnih manjina garantovana je ravnopravnost pred zakonom i zabranjena je svaka diskriminacija zbog pripadnosti nacionalnoj manjini, dok je članom 81. propisano da Republika Srbija podstiče duh tolerancije i međukulturnog dijaloga i preduzima efikasne mere za unapređenje uzajamnog poštovanja, razumevanja i saradnje među svim lјudima koji žive na njenoj teritoriji.

 

3.4. Evropska konvencija za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950. godine[5], u članu 14. zabranjuje diskriminaciju i propisuje da se uživanje prava i sloboda propisanih u ovoj konvenciji obezbeđuje bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su pol, rasa, boja kože, jezik, veroispovest, političko ili drugo mišlјenje, nacionalno ili socijalno poreklo, veza sa nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.

 

3.5. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, koji u članu 2. stav 1. tačka 1. propisuje da diskriminacija i diskriminatorno postupanje označavaju svako neopravdano pravlјenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isklјučivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državlјanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavlјenim ličnim svojstvima. Članom 24. zabranjena je diskriminacija nacionalnih manjina i njihovih pripadnika na osnovu nacionalne pripadnosti, etničkog porekla, verskih uverenja i jezika.

 

 • Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina[6] zabranjuje se svaki oblik diskriminacije na nacionalnoj, etničkoj, rasnoj i jezičkoj osnovi prema licima koja pripadaju nacionalnim manjinama.
 • Zakon o policiji[7] u članu 5. propisuje da su zaposleni u Ministarstvu i Policiji dužni da jednako postupaju prema svima bez obzira na njihovu rasnu, polnu ili nacionalnu pripadnost, njihove različitosti koje proističu iz društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja ili opredelјenja, roda i rodnog identiteta, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

Analiza navoda iz pritužbe i izjašnjenja i dostavlјenih priloga sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 • Imajući u vidu da je pritužba podneta u ime maloletnog D.G, a protiv Policijske uprave u Novom Sadu, Policijske ispostave Detelinara, u konkretnom slučaju je potrebno utvrditi da li je Policijska uprava u Novom Sadu, Policijska ispostava Detelinara postupanjem, odnosno, propuštanjem da postupi stavila maloletnog D.G. u nepovolјniji položaj na osnovu njegovog ličnog svojstva – pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini.
 • S tim u vezi, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti najpre konstatuje da cilј ovog postupka nije utvrđivanje da li je policijski službenik N. N. diskriminisao maloletnog D.G. zbog njegove pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, imajući u vidu da je Poverenik, povodom navoda iz dopisa Evropskog centra za prava Roma, podneo krivičnu prijavu protiv policijskog službenika N. N. Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Stoga, predmet ovog postupka je utvrđivanje da li je Policijska uprava u Novom Sadu, Policijska ispostava Detelinara propustila da preduzme radnje u cilјu zaštite maloletnog D.G. zbog njegove nacionalne pripadnosti, nakon što ga je, kako je to u pritužbi navedeno, policijski službenik N. N. vređao i zlostavlјao.
 • Među stranama je nesporno da su policijski službenici N. N. i A. S. 9. februara 2017. godine, intervenisali u Osnovnoj školi „D. O.“ u N. S, da su tom prilikom zatekli maloletnog D.G. i njegovog druga, te da su sa njima razgovarali. Takođe, među stranama je nesporno da je S. A, majka maloletnog D.G, 10. februara 2017. godine podnela pritužbu Policijskoj upravi Novi Sad zbog postupanja policijskog službenika prema njenom sinu D.G. i njoj u Osnovnoj školi „D. O.“ i u prostorijama Policijske ispostave Detelinara, te da je tom prilikom, između ostalog, navela da je policijski službenik ošamario njenog sina i zapretio mu da o tome nikome ne govori.
 • Analizom izjašnjenja Policijske uprave u Novom Sadu i dostavlјenih priloga, utvrđeno je da je Policijska ispostava Detelinara, razmatrala pritužbu S. A. podnetu protiv policijskog službenika N. N, tako što je izvršila uvid u stanične evidencije, spise predmeta, snimke video nadzora, te da je obavila razgovor sa postupajućim policijskim službenicima. U toku pritužbenog postupka, policijska ispostava je utvrdila da je 9. februara 2017. godine, direktor Osnovne škole „D. O.“ u Novom Sadu prijavio da su u krug škole ušla dva maloletna lica i da ometaju nastavu. Na mesto događaja upućeni su policijski službenici Policijske ispostave Detelinara N. N. i A. S, koji su u krugu škole zatekli D.G, učenika OŠ „D. O.“ i I.P, koji nije đak ove škole. Policijski službenici su obavili razgovor sa dvojicom dečaka i direktorom škole, te su konstatovali da nije bilo narušavanja javnog reda i mira i da nema mesta intervenciji. Potom, Policijska ispostava Detelinara je izvršila uvid u snimke video nadzora iz Osnovne škole „D. O.“ od 9. februara 2017. godine i utvrdila da su policijski službenici N. N. i A. S, u prostorijama ove škole, obavlјali razgovor sa dva maloletna  lica, te da se na navedenom video zapisu ne vidi da je N. N. udario maloletnog D.G. Konstatovano je da u postupku provere osnovanosti navoda iz pritužbe, uvidom u spise predmeta, uvidom u službene evidencije Policijske ispostave Detelinara, uvidom u izjave lica, te uvidom u video snimke nadzora Osnovne škole „D. O.“, nije utvrđen propust u radu 9. februara 2017. godine, te da je pritužilјi S. A, 15. marta 2017. godine, predočeno činjenično stanje koje je utvrdio rukovodilac organizacione jedinice. Dalјom analizom priloga dostavlјenih uz izjašnjenje, utvrđeno je da je da su povodom tvrdnji maloletnog D.G. da ga je policijski službenik N. N. diskriminisao i zlostavlјao, podnete dve krivične prijave Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu, te da je zamenica javnog tužioca obavestila glavnog policijskog inspektora iz Policijske uprave Novi Sad da nema potrebe da dalјe preduzima mere i radnje u cilјu provere navoda krivične prijave podnete protiv policijskog službenika N. N, već da će predmet dalјe raditi Sektor unutrašnje kontrole. Konačno, utvrđeno je da su Osnovno i Više javno tužilaštvo u Novom Sadu odbacili krivične prijave protiv policijskog službenika N. N, dok je Policijska uprava u Novom Sadu vodila disciplinski postupak protiv njega u kojem je oglašen odgovornim što se 10. februara 2017. godine, u prostorijama Policijske ispostave Detelinara u Novom Sadu neprofesionalno odnosio prema S. A, majci maloletnog D.G, čime je učinio tešku povredu službene dužnosti.

 

 • Iz svega navedenog, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti zaklјučuje da je Policijska uprava u Novom Sadu dokazala da je preduzela niz radnji i mera kako bi utvrdila šta se tačno dogodilo 9. februara 2017. godine u krugu OŠ „D. O.“, prilikom intervencije policijskog službenika N. N. prema maloletnom D.G. Drugim rečima, u toku postupka nije utvrđeno da je Policijska uprava u Novom Sadu, Policijska ispostava Detelinara, nakon što je došla do saznanja da maloletni D.G. tvrdi da ga je policijski službenik N. N. diskriminisao i zlostavlјao, propustila da preduzme mere i radnje u cilјu zaštite maloletnog D.G. zbog toga što je on pripadnik romske nacionalne manjine.
 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je tokom postupka utvrdio i da je majka maloletnog D.G. navela da je policijski službenik N. N. napao i nju, tako što ju je udario ramenom i vređao na osnovu nacionalne pripadnosti u OŠ „D. O.“ i u službenim prostorijama Policijske ispostave Detelinara. U vezi sa ovim navodima majke D.G, Policijska uprava Novi Sad sprovela je disciplinski postupak protiv N. N, u kojem nije utvrđeno da je on fizički nasrnuo na S. A. u prostorijama škole, ali je oglašen odgovornim za postupanje prema njoj u prostorijama policijske ispostave, zbog čega je disciplinski kažnjen zbog teške povrede službene dužnosti, koja se ogleda u ponašanju koje šteti ugledu Ministarstva unutrašnjih poslova.
 • Stoga, iako u konkretnom slučaju nije utvrđeno da je Policijska uprava u Novom Sadu, Policijska ispostava Detelinara diskriminisala maloletnog D.G, u čije ime je podneta pritužba, postupanje policijskog službenika, zaposlenog u Policijskoj ispostavi Detelinara prema majci D.G. pokazalo je da je policijski službenik oglašen odgovornim zbog događaja u prostorijama policijske ispostave. Kada policijski službenik vređa građane zbog bilo kog njihovog ličnog svojstva, to šteti ugledu ministarstva i može umanjiti poverenje građana i građanki u rad ove veoma važne službe.

Kao što je navedeno i u Strategiji policije u zajednici, potrebno je unaprediti saradnju i zajednički rad policije i zajednice, što doprinosi smanjenju konflikta, obezbeđuje bolјu dostupnost pravdi i adekvatan odgovor na bezbednosne potrebe i zahteve građana uz njihovu podršku policijskom radu. Imajući u vidu da rad policije usmeren na zajednice predstavlјa adekvatan odgovor na prioritetne i druge potrebe građana i specifičnosti lokalnih zajednica, etničkih, verskih i drugih društvenih grupa Poverenik je, u skladu sa propisanom nadležnošću iz člana 33. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, kojim je propisano da Poverenik preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, uputio preporuku mera Policijskoj upravi Novi Sad da organizuje obuku za prepoznavanje i zaštitu od diskriminacije u cilјu edukacije i senzibilizacije svojih zaposlenih.

 1. MIŠLjENјE

U postupku koji je sproveden po pritužbi V. R. C. D, u ime maloletnog D.G. protiv Policijske uprave Novi Sad, Policijske ispostave Detelinara, utvrđeno je da Policijska uprava Novi Sad nije prekršila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 1. PREPORUKA

Poverenik u skladu sa propisanom nadležnošću iz člana 33. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, kojim je propisano da Poverenik preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, upućuje preporuku mera Policijskoj upravi Novi Sad:

5.1.  Da organizuje obuku za prepoznavanje i zaštitu od diskriminacije u cilјu edukacije i senzibilizacije svojih zaposlenih.

Policijska uprava Novi Sad obavestiće Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u roku od 30 dana od dana prijema mišlјenja sa preporukom, o preduzetim merama u cilјu postupanja po preporuci .

Protiv ovog mišlјenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS”, broj 22/09

[2] Zakon o zabrani diskriminacije, član 1. stav 2.

[3] Zakona o zabrani diskriminacije, član 33.

[4] Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06)

[5] „Službeni list SCG- Međunarodni ugovori”, broj 9/03

[6] „Službeni list SRJ“, broj 11/02, „Službeni list SCG“, broj 1/03 – Ustavna povelјa i „Službeni glasnik RS”, broj 72/09 – dr. zakon i 97/13 – odluka US

[7] „Službeni glasnik RS“, br. 6/16, 24/18

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković

 


microsoft-word-icon1092-17 V.R.C.D. protiv PU Novi Sad, PI Detelinara zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti pružanja usluga Preuzmi


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top