Пројекат подржан од МСП Норвешке

Пројекат
„Јачање локалних антидискриминационих капацитета и институционалних капацитета Повереника за заштиту равноправности“
Уговор бр. SRB-17/0015 CPE

Пројекат „Јачање локалних антидискриминационих капацитета и институционалних капацитета Повереника за заштиту равноправности“ (број уговора СРБ-17/0015), који финансира Краљевина Норвешка, реализоваће се у периоду од децембра 2017. године до децембра 2019. године.
Повереница Јанковић и амбасадор Норвешке у Београду Арнеа Санес Бјорнстад, у име Министарства спољних послова Норвешке (МФА), потписали су уговор о спровођењу пројекта чији су планирани ефекти унапређење људских и мањинских права и друштвене укључености маргинализованих група у Републици Србији, као и смањење броја случајева дискриминације пред локалним општинским органима и јавним институцијама на локалном ( и централном) нивоу.
Имајући у виду ефекте на планиране циљне групе, овај пројекат допринеће ојачаним техничким капацитетима Повереника путем, између осталог, унапређене интерне базе података, редизајнираног веб сајта, и истраживања ставова о дискриминацији представника свих грана јавне власти на свим нивоима.
Пројекат ће допринети и унапређеном капацитету (локалне) јавне администрације за препознавање случајева дискриминације и спречавању дискриминације која се може десити у току обављања њихових послова, и то кроз едукативне тренинге за представнике институција на локалу , као и кроз креирање мреже локалних контакт особа и Повереника за заштиту равноправности, ради правовремене и ефикасне превенције и заштите од дискриминације, али и размене добрих пословних пракси између самих локалних самоуправа. Приручник за препознавање случајева дискриминације пред огранима јавне власти биће доступан свим локалним самоуправама и институцијама, захваљујући подршци овог пројекта.
Медијска промоција која ће се спроводити у оквиру пројекта утицаће на унапређење свести јавности о дискриминацији, нарочито на локалном нивоу. У промотивну кампању биће укључени не само представници локалних самоуправа и грађани, већ и правна лица и појединци од ауторитета који, у оквиру својих делатности, могу допринети унапређењу равноправности у друштву.
Овај пројекат ће нам омогућити и да идемо и корак даље, креирањем ЛОГОА РАВНОПРАВНОСТИ, својеврсног признања које ће бити додељено оним локалним самоуправама које буду најбоље у спровођењу конкретних активности које ће утицати на сузбијање дискриминације у својим срединама, у оквиру својих надлежности.
Пројектна документација доступна је на основу захтева који треба упутити Поверенику за заштиту равноправности, преко званичног мејла Повереника: poverenik@ravnopravnost.gov.rs, у складу са чланом 18. Уговора.

The Royal Norwegian Embassy in Belgrade
Реализацију пројекта финансијски је подржала амбасада Краљевине Норвешке у Београд

Реализацију пројекта финансијски је подржала амбасада Краљевине Норвешке у Београду www.norveska.org.rs Анекс Ц – НЕФОРМАЛНИ ПРЕВОД Оквир резултата пројекта – НЕФОРМАЛНИ ПРЕВОД Уговор о Гранту – НЕФОРМАЛНИ ПРЕВОД Буџет

Опширније →
back to top