Дан: 28. јануара 2018.

Општа препорука мера медијима

број: 021-0100500/2017-02 датум: 28.12.2017.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереник за заштиту равноправности упућује пружаоцу медијске услуге –_____________.   ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ   Повереник за заштиту равноправности препоручује пружаоцу медијске…

Опширније →
The Royal Norwegian Embassy in Belgrade
Реализацију пројекта финансијски је подржала амбасада Краљевине Норвешке у Београд

Реализацију пројекта финансијски је подржала амбасада Краљевине Норвешке у Београду www.norveska.org.rs Анекс Ц – НЕФОРМАЛНИ ПРЕВОД Оквир резултата пројекта – НЕФОРМАЛНИ ПРЕВОД Уговор о Гранту – НЕФОРМАЛНИ ПРЕВОД Буџет

Опширније →
back to top