Притужба О. Б. против удружења Ц. з. о. р. због дискриминације у спровођењу пројектних активности по основу националне припадности

дел. бр. 426/2011 датум: 11. 4. 2011.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреда одредаба Закона о забрани дискриминације, даје мишљења и препоруке и изриче законом утврђене мере (члан 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације, „Сл. гласник РС“ бр. 22/2009), Повереница за заштиту равноправности даје

 

МИШЉЕЊЕ

 

Пројектом „…“ који спроводи Ц. з. о. р. … из Н. с., односно, пројектним активностима спроведеним у периоду од октобра до децембра 2010. године у насељу Б. у Н. с., није извршен акт дискриминације према припадницима и припадницама ромске националне мањине.

О б р а з л о ж е њ е

Притужбом од 30. јануара 2011. године, а на основу текста објављеног у електронском медију Е. од 27. јануара 2011. године под насловом „Једите из контејнера, али бирајте!“, Повереници за заштиту равноправности обратио се О. Б. у име Л. д. р. наводећи да је потребно испитати какву едукацију спроводи Ц. з. о. р. … из Н.с. уз подршку Министарства 1 и Министарства 2, као и какве ће последице таква едукација имати по становнике и становнице ромског насеља Б. у Н. с..

Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности. У поступку је прибављено изјашњење Ц. з. о. р. … из Н. с. број И-03/2011 од 7. марта 2011. године, изјашњење Министарства 1 број 90-00-45/2009-06 од 28. фебруара 2011. године и изјашњење Министарства 2 број 01-1859/11-2 од 8. марта 2011. године.

У изјашњењу Ц. з. о. р. … из Н.с. наводи се следеће:

– да је Ц. з. о. р. … добровољно, невладино и непрофитно удружење грађана основано у …. године, као и да континуирано води Дневник пројекта, чије делове који се тичу активности наведених у притужби доставља повереници, а да остатак Дневника пројекта не шаље јер је преобиман, али нуди повереници на увид,
– да пројекат суфинансира Министарство 1, а да га је Сектор за … Министарства 2 подржао тако што су достављени подаци о претходним интервенцијама ватрогасно – спасилачких јединица у ромским насељима на подручју града Н. с., а такође је и командир Ватрогасне бригаде био гост-предавач на једној од радионица,
– да је циљ пројекта „…“ очување људских живота, здравља људи и материјалних добара у ромским насељима, успостављање одрживости становања и унапређење квалитета становања, инклузије ромске заједнице у институције система спровођењем едукативних активности, и на тај начин, успостављање основних принципа безбедности и заштите од пожара у насељима и успостављање основних начела безбедности и здравља чланова ромске заједнице, при сакупљању и лагеровању секундарних сировина,
– да су, у складу са предвиђеним планом активности, у периоду од октобра до децембра 2010. године спроведена два истраживања у насељу Б., једно из области заштите од пожара, а друго из области безбедности и здравља на раду сакупљача секундарних сировина,
– да је 18. децембра 2010. године одржана радионица у Р. р. ц. … организације на којој је учествовало 39 становника/ца Б., а да је после тога била заказана конференција за штампу,
– имајући у виду да је Ц. з. о. р. дошао до застрашујућих података у истраживањима која су спроведена – да се око 70% становништва Б. храни остацима хране које проналазе у контејнерима-овај податак је обрађен у току радионице (која је била отворена и за медије), те су учесници/це упозорени да одбачена храна, нађена у контејнерима, није за људску употребу, упознати су са последицама, објашњени су узрочници и наведене су болести које се могу добити на тај начин. Ово је било посебно важно јер је у насељу Б. било тровања одбаченом храном, које је резултирало смртном последицом,
– о чињеници да се становници/це ромског насеља Б. хране отпацима које нађу у контејнерима Ц. з. о. р. је обавестио јавност, али је до изражене медијске пажње дошло после прилога који је емитован на телевизији Б92, на који је негативан коментар о учешћу Министарства за људска и мањинска права дао М. К.. Након тога су објављени текстови у дневном листу А. и електронским Е., 29. и 30. јануара 2011. године,
– да је Ц. з. о. р. покушао да објави деманти, али иако су се обратили главним и одговорним уредницима А., Н. И Е., наведене новине нису објавиле деманти,
– да је издато саопштење за јавност 31. јануара 2011. године, којим се објашњава смисао радионица и демантују наводи које су медији пренели.

У изјашњењу Министарства 1 је наведено следеће:

– да је подржало пројекат „…“ који спроводи Ц. з. о. р. , и то износом од 1.600.000,00 динара, што представља 66,67% укупне вредности пројекта,
– да је Министарство 1 упутило службенике на терен и испитало наводе који су се појавили у медијима. Након утврђивања чињеничног стања, после разговора са особама задуженим за реализацију пројекта и разговора са корисницима/цама пројекта, је закључено да се у медијима појавила намерно искривљена и нетачна представа о самом пројекту.

У изјашњењу Министарства 2 је наведено следеће:

– да је Влада РС формирала Савет за унапређење положаја Рома чијој је надлежности спровођење Стратегије за унапређење положаја Рома у оквиру пројекта „Декада инклузије Рома 2005-2015″, те да Министарство 2 има представника у овом Савету,
– активности које се спроводе у оквиру ове Стратегије, односно акционих планова, нису у вези са пројектом Ц. з. о. р. из Н. с., тако да Министарство 2 није давало никакву сагласност, нити предузимало било какве радње у циљу реализације предметног пројекта.

Повереница за заштиту равноправности је увидом у приложену пројектну документацију и изјашњења утврдила да су циљеви пројекта афирмативни и потпуно у складу са приоритетима постављеним у Стратегији за унапређење положаја Рома у Републици Србији (2009), те да предвиђеним пројектним активностима није извршен акт дискриминације према припадницима и припадницама ромске националне мањине.

Уједно, Повереница за заштиту равноправности поздравља одлуку пројектног тима да обавести јавност о резултатима истраживања која су спроведена, као и одлуку да у радионицу са становницима/цама насеља Б. уврсти тему о опасности конзумирања хране из контејнера, иако ова тема није била предвиђена пројектом.

На крају, Повереница за заштиту равноправности са жаљењем констатује да је застрашујући податак до којег је Ц. з. о. р. из Н. с. дошао истраживањем, погрешно интерпретиран од стране појединих медија. Тиме је нанета ненадокнадива штета како Ц. з. о. р. и министарствима која су пројекат подржала, тако и комплетној ромској популацији. У складу са одредбом члана 33. став 1. тачка 2. Повереница за заштиту равноправности обавештава Ц. з. о. р. да може да покрене судски поступак против медија који су пренели нетачне информације у вези са садржином пројектних активности.

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности сагласно члану 33. став 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, даје мишљење да пројектом „…“ који спроводи Ц. з. о. р. … из Н. с., односно, пројектним активностима спроведеним у периоду од октобра до децембра 2010. године у насељу Б. у Н. с., није извршен акт дискриминације према припадницима и припадницама ромске националне мањине.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 

 


microsoft-word-icon Притужба О. Б. против удружења Ц. з. о. р. због дискриминације у спровођењу пројектних активности по основу националне припадности Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top