Препорука мера Одбору

бр. 07-00-519/22-02  датум: 14.11.2022.

 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-БУЏЕТСКА И

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА

 

11000 БЕОГРАД

Трг Николе Пашића бр.13

 

Поштовани/е,

Поверенику за заштиту равноправности обратило се 33 организације цивилног друштва које се баве заштитом права жена, а поводом дешавања на заседању у оквиру Друге седнице Народне Скупштине од 8. новембра 2022. године. У прилогу је достављен допис у којем су тражили од Повереника за заштиту равноправности да „предузме мере из своје надлежности како би се омаловажавање и увреде на родној основи и сви облици насиља према женама у нашем највишем представничком телу зауставили“.

 

Пре обраћања организација цивилног друштва, Повереник је реаговао указујући да непоштовање туђег достојанства, увреде, сексизам и вулгарности у највишем представничком телу могу да интензивирају негативне друштвене обрасце и послуже као инспирација за говор мржње, нетолеранцију, мизогинију и насиље према сваком ко мисли другачије.

 

Полазећи од чињенице да је насиља изразито велик проблем са којим се друштво суочава, о чему сведочи и број пријава за породично и партнерско насиље, као и вршњачко насиље, неспорно је да сви који су на јавној сцени имају додатну одговорност да својим поступањем и говором не доприносе и не подстичу овакве негативне друштвене појаве.

 

Наиме, иако народне посланике и посланице штити имунитет неодговорности за изречено у Народној скупштини као важна тековина демократије и владавине права у складу са нашим Уставом, они треба да буду свесни да као изабрани представници грађана и грађанки имају посебну врсту одговорности, на шта их, обавезује и Кодекс понашања народних посланика који је 2021. године усвојен на иницијативу Повереника.

 

Такође, у Годишњем извештају Европске комисије о напретку Србије за 2022. годину[1]  у делу који се односи на рад Народне скупштине, између осталог, наведено је да је настављено са коришћењем увредљивог говора против политичких противника и грађанских активиста у скупштинским дебатама, због чега је неопходна ефикаснија примена кодекса понашања у циљу спречавања и санкционисања употребе неприкладног говора. Даље је наведено да кодекс понашања треба користити систематичније и ефикасније како би се спречила и санкционисала употреба увредљивог говора у Скупштини, као и модернизовати Пословник о раду, у складу са најбољим европским стандардима и праксама.

 

Имајући у виду све наведено, а полазећи од прописаних надлежности овог органа да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује мере за остваривање равноправности[2], Повереник се обратио председнику Народне скупштине, др Владимиру Орлићу дописом у којем је указао да би било од посебног значаја да Народна скупштина предузме све расположиве мере у циљу промоције толеранције и разумевања и спречавања говора и понашања које има за циљ повреду достојанства лица, на основу било ког личног својства прописаног законом.

 

Поред тога, имајући у виду да је у надлежности Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања надзор над применом Кодекса понашања, доношење одлуке о повреди Кодекса уколико се утврди постојање повреде одредaба Кодекса и изрицање прописаних мера, обраћамо вам се овим поводом како бисте предузели све расположиве мере из ваше надлежности.

Такође, користимо прилику да Вас обавестимо да смо се овим поводом обратили и Комисији за етику[3] у чијој је надлежности, између осталог, да прати да ли и на који начин народни посланици поштују Кодекс понашања, као и да спроводи обуке о стандардима које треба следити и поштовати када је реч о етичким начелима.

Стојимо вам на располагању за сву помоћ коју Повереник може да пружи у оквиру својих овлашћења.

[1] https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/Serbia_Report_2022_SR.pdf

[2] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21), члан 33. став 1. тач. 7. и 9.

[3] Образована Одлуком о образовању Комисије за етику на посебној седници Народне скупштине Републике Србије, од 27.10.2021.

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconПрепорука мера Одбору Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top