Препорука мера Народној скупштини

бр. 07-00-519/22-02  датум: 14.11.2022.

 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

др Владимир Орлић, председник

 

11000 БЕОГРАД

Трг Николе Пашића бр.13

 

Поштовани господине Орлићу,

Поверенику за заштиту равноправности обратило се 33 организације цивилног друштва које се баве заштитом права жена, а поводом дешавања на заседању у оквиру Друге седнице Народне Скупштине од 8. новембра 2022. године. У прилогу је достављен допис у којем су тражили од Повереника за заштиту равноправности да „предузме мере из своје надлежности како би се омаловажавање и увреде на родној основи и сви облици насиља према женама у нашем највишем представничком телу зауставили“.

 

Пре обраћања организација цивилног друштва, Повереник је реаговао указујући да непоштовање туђег достојанства, увреде, сексизам и вулгарности у највишем представничком телу могу да интензивирају негативне друштвене обрасце и послуже као инспирација за говор мржње, нетолеранцију, мизогинију и насиље према сваком ко мисли другачије.

 

Полазећи од чињенице да је насиља изразито велик проблем са којим се друштво суочава, о чему сведочи и број пријава за породично и партнерско насиље, као и вршњачко насиље, неспорно је да сви који су на јавној сцени имају додатну одговорност да својим поступањем и говором не доприносе и не подстичу овакве негативне друштвене појаве.

 

Уважавајући Народну скупштину као највише представничко тело и као носиоца уставотворне и законодавне власти у Републици Србији, и Вас као председавајућег, имајући у виду да је заштита од дискриминације свих грађана и грађанки Србије и унапређење равноправности један од приоритета читавог друштва, сматрамо да само заједничким радом на грађењу културе дијалога, толеранције, инклузиваности и ненасиља, можемо допринети сузбијању ове неприхватљиве друштвене појаве.

 

Наиме, иако народне посланике и посланице штити имунитет неодговорности за изречено у Народној скупштини као важна тековина демократије и владавине права у складу са нашим Уставом, они треба да буду свесни да као изабрани представници грађана и грађанки имају посебну врсту одговорности, на шта их, обавезује и Кодекс понашања народних посланика који је 2021. године усвојен на иницијативу Повереника.

 

Такође, у Годишњем извештају Европске комисије о напретку Србије за 2022. годину[1]  у делу који се односи на рад Народне скупштине, између осталог, наведено је да је настављено са коришћењем увредљивог говора против политичких противника и грађанских активиста у скупштинским дебатама, због чега је неопходна ефикаснија примена кодекса понашања у циљу спречавања и санкционисања употребе неприкладног говора. У Извештају Европске комисије је указано да кодекс понашања треба користити систематичније и ефикасније како би се спречила и санкционисала употреба увредљивог говора у Скупштини и модернизовати Пословник о раду, у складу са најбољим европским стандардима и праксама.

 

Имајући у виду све наведено, а полазећи од прописаних надлежности овог органа да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује мере за остваривање равноправности[2], користимо прилику да  укажемо да би било од посебног значаја да Народна скупштина предузме све расположиве мере у циљу промоције толеранције и разумевања и спречавања говора и понашања које има за циљ повреду достојанства лица, на основу било ког личног својства прописаног законом.

 

Користимо прилику да Вас обавестимо да смо се овим поводом обратили и Комисији за етику[3], у чијој је надлежности, између осталог, да прати да ли и на који начин народни посланици поштују Кодекс понашања, да предузме адекватне мере у погледу спровођења обука о стандардима које треба следити и поштовати када је реч о етичким начелима, као и Одбору за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања који је надлежан да врши  надзор над применом Кодекса понашања, доноси одлуке о повреди овог кодекса и изриче прописане мере.

Стојимо Вам на располагању за сву помоћ коју Повереник може да Вам пружи у оквиру својих овлашћења.

[1] https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/Serbia_Report_2022_SR.pdf

[2] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21), члан 33. став 1. тач. 7. и 9.

[3] Образована Одлуком о образовању Комисије за етику на посебној седници Народне скупштине Републике Србије, од 27.10.2021.

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconПрепорука мера Народној скупштини Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top