Конкурс за Годишњу медијску награду за толеранцију

 

Повереник за заштиту равноправности уз подршку Мисија ОЕБС-а у Србији, од 16. новембра 2015. године, на Међународни дан толеранције, установљавају Годишњу медијску награду за најбоље медијске текстове и прилоге на тему борбе против дискриминације и промовисања равноправности и толеранције. Циљ нам је упознавање најшире јавности са феноменом дискриминације у Србији у чему кључну улогу играју медији, подршка извештајима којима се унапређује равноправност и толеранција у нашем друштву, затим сузбијање предрасуда и стереотипа према мањинским, маргинализованим и угроженим групама, као и подизање видљивости институције Повереника.

Право на учешће на конкурсу имају новинари и новинарке свих штампаних и електронских, локалних и националних медија у Србији, који су објавили текстове/прилоге на тему која је задата на конкурсу, у периоду од 1. јануара 2015. до 15. октобра 2015. године. Из једне медијске куће, може да конкурише више новинара/новинарки, али свако од њих може да пошаље само један прилог/текст. Критеријуми који ће се оцењивати су: препознавање феномена дискриминације, допринос смањивању стереотипа и предрасуда, афирмативно извештавање, промовисање равноправности и употреба родно осетљивог језика.

Медијске текстове и прилоге је потребно послати до 15. октобра 2015. године на мејл poverenik@ravnopravnost.gov.rs или поштом на адресу Повереник за заштиту равноправности (за новинарски конкурс), Београдска 70/I, 11000 Београд. Пријава за конкурс треба да садржи медијски прилог/текст и кратку биографију са контактима аутора/ауторке. Формат пријаве: за радио и телевизију – линк и диск са прилогом, за штампане и on line медије – линк и објављен текст у ПДФ формату.

Стручни жири чине представници/представнице Факултета политичких наука, Факултета за медије и комуникације, Удружења новинара Србије, Независног удружења новинара Србије, Независног друштва новинара Војводине, као и представници/представнице Мисије ОЕБС-а и Повереника за заштиту равноправности. Њихова имена биће објављена на сајту и фејсбук страници Повереника за заштиту равноправности.

Награде се додељују у две категорије:

прва, друга и трећа за радијски/ТВ прилог;

прва, друга и трећа за штампани/on line текст.

Награде су:

прва награда – студијскa посетa европској медијској кући којa има добру праксу промоције и заштите људских права и борбе против дискриминације;

друга награда – дигитални фото албум и комплет књига;

трећа награда – комплет књига.

Најбољи медијски прилози на конкурсу и имена аутора и ауторки биће проглашени на Међународној конференцији „Србија на путу толеранције и недискриминације“ 16. новембра 2015. године, а затим на сајту и фејсбук страници Повереника за заштиту равноправности и ОЕБС-а, а биће публиковани у Медијском приручнику, уз редован Годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2015. годину. Свечана додела награда биће организована у другој половини новембра 2015. године.

Print Friendly, PDF & Email
back to top