Представљен Приручник за препознавање дискриминације пред органима јавне власти

Повереник за заштиту равноправности, у сарадњи са ГИЗ-ом, објавио је Приручник за препознавање случајева дискриминације пред органима јавне власти.

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић рекла је на представљању приручника да се притужбе које се односе на дискриминацију пред органима јавне власти налазе на другом месту, а да се дешава да акти која локална самоуправа донесе садрже неке дискриминаторне одредбе, не зато што им је то циљ, него зато што често не знају да препознају дискриминацију или не познају довољно антидискриминаторне прописе.

Она је додала да је било и ситуација када је постојала намера да се уведе нека афирмативна мера за одређену друштвену групу која је маргинализована, а да се прликом доношења направе неке одредбе које заправо имају супротан карактер.

Наводећи примере дискриминације, повереница је споменула онемогућавање приступа објектима особама са инвалидитетом, потом ситуацију да жена која се врати са породиљског одсуства добије ниже радно место или због тога не може да напредује…

Повереница је указала је да је један од механизама заштите права на једнакост поступак пред Повереником за заштиту равноправности, који је потпуно бесплатан.

Професорка Маријана Пајванчић нагласила је да је шест година, колико Закон о забрани дискриминације постоји у Србији, још увек кратак период како би се стекло довољно искуство и знање у овој области.

Она је скренула пажњу на најдиректније облике дискриминације честе у јавној управи, али упозорила и на посредну дискриминацију која се изузетно тешко препознаје. Професорка Пајванчић је дала примере дискриминације на основу пола и инвалидитета, где се ове две осетљиве групе стављају у неравноправан положај због личног својства.

Коауторка приручника Јелена Котевић представила је домаћи и међународни правни оквир и нагласила да су закони и прописи изузетно значајни и за унапређење превентивног деловања.

Приручник садржи домаћи и међународни правни оквир за примену антидискриминационих прописа, критеријуме за препознавање дискриминације, али и примере из праксе Повереника за заштиту равноправности, а намењен је свим државним службеницима.

Print Friendly, PDF & Email
back to top