Форум за родне политике: Владавина права и антидискриминација

На иницијативу активисткиња и експерткиња окупљених око Женске платформе и у сарадњи са Женском парламентарном мрежом, у Народној скупштини одржан је Форум за родне политике – Владавина права и антидискриминација.

У име институције Повереника за заштиту равноправности, шефица кабинета Антигона Андонов пренела је снажну подршку поверенице Бранкице Јанковић, нагласивши значај Женске платформе и свих активности које подстичу равноправност мушкараца и жена у свим областима друштвеног живота. Она је додала да Платформа може да буде полазна основа за бројне друге стратешке документе, уз поруку да сви заједно треба одлучније да радимо на сузбијању родних стереотипа, предрасуда и дискриминације.

Циљ Форума био је да се у дијалогу са експерткињама, активисткињама и политичаркама разговара о достигнућима у области владавине права и антидискриминације, а у контексту праћења постигнућа дефинисаних Женском платформом за развој Србије.

Print Friendly, PDF & Email
back to top