Повереница упутила иницијативу за измене Закона о планирању и изградњи како би се грађанима са инвалидитетом омогућио приступ становима

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић упутила је иницијативу Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за измене Закона о планирању и изградњи како би сви грађани са инвалидитетом, могли да имају несметан приступ својим становима. Иницијативом је затражено да се закон измени тако да се убудуће за извођење радова на грађевинском земљишту или објекту који је у власништву више лица, не тражи оверена сагласност власника, уколико се радови односе на остваривање приступачности и превазилажење архитектонских баријера за кретање особа са инвалидитетом.

Повереница је рекла да су се грађани са инвалидитетом више пута обраћали институцији јер њихове комшије нису давале сагласност да се на заједничком делу објекта изводе радови, наводећи да је несхватљиво и да нема оправдања да појединци не поштују права особа са инвалидитетом, иако те рампе не утичу на квалитет њиховог живота. Она је истакла да је особама са инвалидитетом приступачност објеката у којем живе од виталне важности и неопходан услов за нормално, свакодневно функционисање и пуну социјалну укљученост.

Уклањање физичких баријера на објектима за становање имало би вишеструку корист и за друге станаре, на пример особе које се отежано крећу, старије особе, али и за родитеље са малом децом, станаре који уносе и/или износе тежак и велики терет из зграде и слично. Повереница је рекла да очекује да ће Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре показати разумевање за проблем са којим се суочавају особе са инвалидитетом.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top