Повереница на националној конференцији о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић говорила је на отварању националне конференције под називом „10 година од ступања на снагу УН Конвенције о правима особа са инвалидитетом – пут ка пуној примени“ коју су организовали Тим Уједињених нација и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Циљ конференције био је да се нагласе значај и ефекти Конвенције, прикаже преглед приоритета у њеној примени, као и да се пружи прилика представницима државних институција, УН и организација цивилног друштва да размене ставове и сумирају утиске о имплементацији Конвенције и даљим корацима које треба предузети.

Имајући у виду да Конвенција о правима особа са инвалидитетом подразумева унапређење, заштиту и осигурање пуног и једнаког уживања свих основних људских права и слобода свим особама са инвалидитетом и унапређење поштовања њиховог урођеног достојанства, повереница је истакла значај улоге коју Повереник за заштиту равноправности има у њеној примени. Она је истакла да су притужбе због дискриминације по основу инвалидитета већ годинама у самом врху по бројности, као и да њихов број из године у годину расте, па је у 2017. години чак 18% од укупног броја притужби било поднето по овом основу. Повећање број притужби указује на то да су особе са инвалидитетом више оснажене да препознају и пријаве дискриминацију, оценила је повереница и нагласила да се највећи број притужби односи на дискриминацију приликом пружања улуга или при коришћењу објеката и површина, односно архитектонске баријере, а за њима следе поступци пред органима јавне власти, област рада и запошљавања, образовање и стручно оспособљавање. Такође, у складу са својим надлежностима, Повереник је 2017. године покренуо стратешку парницу због дискриминације жене која је отпуштена са посла због стеченог инвалидитета. Повереница је истакла значај проширење судске праксе у овој области зато што судови на тај начин шаљу јасну поруку најширој јавности да нешто није дозвољено. Сваки појединачни случај дискриминације који је успешно решен води ка побољшању положаја целе друштвене групе, нагласила је повереница.

На основу података добијених у поступку по притужбама и других релевантних доступних извора, Повереник је у свом Редовном годишњем извештају за 2017. годину формулисао препоруке свим носиоцима јавне власти ради унапређења равноправности и пуне инклузије особа са инвалидитетом. Међу главним препорукама су израда нових стратешких докумената и акционих планова, усвајање Закона о бесплатној правној помоћи, интензивирање архитектонске и информационе приступачности са циљем омогућавања приступа јавним објектима и површинама, превозу, информацијама, комуникацијама и услугама, настављање процеса деинституционализације уз обезбеђивање адекватне подршке за самосталан живот, наставак рада на инклузивном образовању и активној политици запошљавања особа са инвалидитетом. Ове препоруке ће бити изнете пред посланицима у Народној скупштини Србије, истакла је повереница.

Конференцију је отворио Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, а у уводном делу су говориле и вршитељка функције Сталног координатора УН у Републици Србији Стелиана Недера, државна секретарка у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Стана Божовић и директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић.

Print Friendly, PDF & Email
back to top