Повереница Јанковић поднела Годишњи извештај за 2017.годину Народној скупштини

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић поднела је Народној скупштини Републике Србије Редован годишњи извештај о стању у области заштите равноправности за 2017. годину.

Највише притужби поднето је због дискриминације на основу инвалидитета, скоро петина од укупног броја. Следе притужбе због дискриминације на основу старосног доба, а готово у истом броју, као основ дискриминације, следи пол.

Када су у питању области дискриминације, на првом месту је, као и прошле године, област рада и запошЉавања на коју се односи готово свака трећа поднета притужба, затим следи област која се односи на поступке пред органима јавне власти, док су на трећем месту притужбе због дискриминације у пружању јавних услуга и коришћења објеката и површина.

У извештају је дато 29 препорука за сузбијање дискриминације и унапређење равноправности, међу којима су: интензивирање рада на унапређивању архитектонске и информационе приступачности особама са инвалидитетом и обезбеђивање услова за пуно остваривање свих загарантованих права (нпр. изборног права); усвајање Закона о бесплатној правној помоћи; интензивирање рада на побоЉшању положаја старијих, нарочито у руралним крајевима и неприступачним подручјима; предузимање мера и активности како би се обезбедило укЉучивање и подстицање равномерне заступЉености жена и мушкараца у свим сферама политичког и јавног одлучивања у вршењу јавних функција у органима јединица локалне самоуправе; предузимање мере за подстицање запошЉавања и женског предузетништва у циЉу економског оснаживања жена; унапређивање положаја Рома, посебно Ромкиња, у погледу обезбеђивања личних докумената, приступа адекватном становању, здравственим, образовним и услугама социјалне заштите, као и запошЉавању; унапређивање правног положаја трансполних особа; предузимање мера за одговорно извештавање које не сме да карактерише говор мржње, сензационализам, сексизам, мизогинија, дискриминаторни ставови и увредЉиво извештавање о особама другачије сексуалне оријентације и родног идентитета или других маргинализованих друштвених група, као и друге препоруке.

Print Friendly, PDF & Email
back to top