Повереница Јанковић на Светском форуму за демократију у Стразбуру

Климатске промене и очување животне средине главна су теме овогодишњег Светског форума за демократију који се одржава у Стразбуру под називом „Може ли демократија да сачува животну средину“, а о улози младих и најстаријих грађана, пре свега о међугенерацијској правди, солидарности и потреби бољег разумевања говорила је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић.

Повереница је истакла да је важно радити на повећању партиципације младих у процесу доношења одлука и на подизању свести о важности заштите животне средине, наводећи да је у том циљу институција Повереника претходне године упутила препоруку свим јединицама локалне самоуправе да предузму све да се проценат младих на позицијама одлучивања повећа. Препорука већ даје резултате па је све више младих  људи у разним институцијама, који активно учествују у доношењу одлука. Међутим, њихов активизам мора да иде руку под руку са уважавањем значаја међугенерацијске солидарности и положаја старијих. Последице климатских промена старије погађају у већој мери, показале су и студија Савета за људска права УН, као и подаци развијенијих земаља. Повереница је истакла да све то указује да решење треба тражити у међугенерацијској солидарности и заједничком деловању.

Нема никакве сумње да би и у области заштите животне средине, старије особе могле дати велики допринос својим знањем и искуством, закључила је повереница, новодећи да су климатске промене и очување животне средине теме од виталног значаја за опстанак читавог друштва. Улога старијих, када је и ова тема у питању, обрађена је у Посебном извештају о дискриминацији старијих који је ове године Повереник за заштиту равноправности представио у Народној скупштини Републике Србије.

Print Friendly, PDF & Email
back to top