ПОЛОЖАЈ ЖЕНА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Ванредна ситуација коју живимо услед пандемије вируса КОВИД-19, и која је својеврсан хибридни рат против невидљивог непријатеља, показала је да су жене те које су биле прва линија одбране, да су оне побеђивале друштвене препреке, разбијале стереотипе и поднеле додатни терет, рeклa je пoвeрeницa Брaнкицa Jaнкoвић на онлајн Генералној скупштини we4DRR (Европска женска мрежа за смањење ризика од ванредних ситуација).

У Србији, као и у свету, највећи терет пандемије изнеле су професије где жене чине већину, а то су здравствена (79%) и социјална заштита (93%), трговина, образовање (73%), медији и др. Обим неплаћеног рада за жене није се смањивао, него се чак и повећавао, рекла је повереница.  Она је нагласила  да верује да ће из  катастрофе коју смо глобално сви доживели, проистећи макар једна позитивна ствар, а то је схватање да без примене концепта људске безбедности, а унутар њега, принципа родне равноправности, нема ефикасног управљања кризом, нити ефикасног сузбијања последица.

На генералној скупштини we4DRR, мреже  стручњака, чији је  циљ размена  професионалних искустава и знања, говорили су и Мариа Патек, из аустријског Савезног министарства за пољопривреду, регионе и туризам и Герхард Мансбергер, проректор Универзитет природних ресурса иприродних наука.

Print Friendly, PDF & Email
back to top