Одржане радионице посвећене унапређењу положаја ЛГБТИ особа на тржишту рада

У оквиру пројекта “Empowering the LGBTI workforce in the Serbian labour market“ и уз подршку British Embassy Belgrade, Chevening Awards (FCDO) CheveningСрбија – Стипендија Британске Владе Фонда алумниста Чивнинг стипендије, представници институције Повереника за заштиту равноправности одржали су у Београду, Нишу и Новом Саду радионице на тему „Дискриминација ЛГБТИ особа на тржишту рада – појам, облици и подношење притужбе Поверенику за заштиту равноправности“.

Учесницима радионица представљен је мандат институције Повереника, рад на унапређену положаја ЛБГТИ особа у Србији, као и начин за покретања поступка за заштиту од дискриминације пре Повереником. У оквиру пројекта објављен је и водич о дискриминацији ЛГБТИ особа на тржишту рада, који садржи и формулар за подношење притужбе.

Водич можете преузети и на сајту Повереника за заштиту равноправности:

Дискриминација ЛБГТИ особа на тржишту рада

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top