Обавештење за јавност о притужби Националног савета Бошњачке националне мањине против СО Сјеница

У поступку који је спроведен по више притужби Националног савета Бошњачке националне мањине у Републици Србији против  Скупштине општине Сјеница, због дискриминације на основу националне припадности, повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је дошло до повреде Закона о забрани дискриминације.

Скупштини општине Сјеница препоручено је да отклони последице дискриминатроног поступања на начин што ће приликом именовања чланова/ица школског одбора у школама ОШ „12.децембар“, ОШ „Јован Јовановић Змај“ и у гимназији „Јездимир Ловић“ узети у обзир предлоге Националног савета Бошњачке националне мањине приликом именовања чланова/ица школских одбора у овим школама, као и да убудуће води рачуна да се придржава прописа о забрани дискриминације.

Скупштина општине Сјеница није поступила по датим препорукама, те повереница за заштиту равноправности, у складу са Законом, о томе обавештава јавност.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top