“Независне институције ближе грађанима” у Ваљеву

Представница Повереника за заштиту равноправности, Емила Спасојевић, Заштитник грађана Саша Јанковић и заменик Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Александар Ресановић представили су рад и надлежности независних институција и одговарали на питања грађана у Ваљеву, у оквиру пројекта Грађанских иницијатива „Независне институције ближе грађанима“.

На скупу је констатовано да грађани све више препознају дискриминацију и праве разлику између акта дисркиминације и других противправних радњи, врло су заинтересовани да се обрате Поверенику подношењем притужби, и реагују не само на дискриминацију учињену према једној особи, већ уочавају и дискриминацију према групи лица, проналазећи њене корене у стереотипима и предрасудама.

Подршка грађана раду независних институција која је изречена и на овом скупу, велика је потврда доброг рада и подстрек да се овакав вид промоције рада Повереника и других институција настави и у будућности.

“Независне институције ближе грађанима” у Ваљеву
Print Friendly, PDF & Email
back to top