Повереница Јанковић на семинару Европске комисије против расизма и нетолеранције

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић учествовала је на семинару који је намењен националним специјализованим телима у организацији Европске комисије против расизма и нетолеранције (ЕКРИ) у Стразбуру.

Тема семинара била је улога националних специјализованих органа у саветовању законодавне и извршне власти и других заинтересованих страна.

У општим препорукама ове европске комисије дефинишу се функције и одговорности националних специјализованих органа. Функција саветовања законодавне и извршне власти, као и других заинтересованих страна, укључује праћење садржаја и дејства закона и других аката како би се предлагале измене, пружање савета у циљу побољшања прописа и праксе у области борбе против расизма, ксенофобије, антисемитизма и нетолеранције. Специјализована тела треба да саветују и друге заинтересоване стране, као што су удружења послодаваца, синдикати, НВО…

На семинару је закључено да специјализована тела имају потенцијал да унапреде и шире промовисање једнакости и борбу против дискриминације и да је неопходна што ближа сарадња са организацијама цивилног друштва које се баве овим темама.

Print Friendly, PDF & Email
back to top