Mишљење o Предлогу уредбе о Шифарнику радних места

бр. 110-00-9/2016-04     датум:  09. 02.2016. године

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности, Повереница за заштиту равноправности, даје

МИШЉЕЊЕ

o Предлогу уредбе о Шифарнику радних места

Министарство  државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: МДУЛС) је дописом број: 110-00-00204/2015-17 од 08. фебруара 2016. године, након спроведених додатних консултација са надлежним органима, доставило Поверенику за заштиту равноправности, нови измењен текст Предлога уредбе о Шифарнику радних места (у даљем тексту: Предлог уредбе), са Образложењем и Шифарником радних места у јавном сектору, ради прибављања мишљења.

Поступајући по захтеву МДУЛС-а, констатујемо да је Повереник за заштиту равноправности 18. и 29. јануара 2016. године већ доставио мишљења, као и да су у новом Предлогу уредбе  и Шифарнику радних места, који је саставни део Уредбе, уважене измене у називу Шифарника и у делу који се односи на називе организационих јединица у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности.

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић


microsoft-word-icon Мишљење o Предлогу уредбе о Шифарнику радних места Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top