Дан: 9. фебруара 2016.

Mишљење o Предлогу уредбе о Шифарнику радних места

бр. 110-00-9/2016-04     датум:  09. 02.2016. године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности, Повереница за заштиту равноправности, даје МИШЉЕЊЕ o Предлогу уредбе о Шифарнику радних места Министарство  државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: МДУЛС) је дописом број: 110-00-00204/2015-17 од 08. фебруара 2016. године, након спроведених додатних консултација са надлежним органима, доставило Поверенику за заштиту…

Опширније →
back to top