Meђунaрoдни дaн сoциjaлнe прaвдe

 

У дану када Србија и свет обележавају Међународни дан социјалне правде, треба се подсетити да је социјално праведно оно друштво у коме сви људи имају услова да живе достојанствено од свог рада и имају једнаке могућности да равноправно, без икакве дискриминације, учествују у друштвеном, економском, политичком и културном животу заједнице.

Социјална правда услов је друштвеног напретка а кључне тачке друштва социјалне правде су борба против сиромаштва, остваривање права на рад, равноправност полова и стварање једнаких шанси за све. Уколико ове проблеме не будемо ефикасно решавали, ствараћемо само нове друштвене неправде и новим генерацијама оставити у наслеђе друштво без перспективе за напредак.

У Србији која се данас суочава са последицама економске кризе, скоро 10 одсто становништва живи у тешком сиромаштву, а многе друштвене групе налазе се на маргинама друштвеног живота, у немогућности да остваре право на здравствену заштиту, образовање, становање. Зато је данас више него у другим временима неопходно показати хуманизам, солидарност и одговорност за оне који су најугроженији и најрањивији и који без помоћи шире друштвене заједнице не могу решити своје основне егзистенцијалне проблеме.

Print Friendly, PDF & Email
back to top