Дан: 20. фебруара 2012.

Meђунaрoдни дaн сoциjaлнe прaвдe

  У дану када Србија и свет обележавају Међународни дан социјалне правде, треба се подсетити да је социјално праведно оно друштво у коме сви људи имају услова да живе достојанствено од свог рада и имају једнаке могућности да равноправно, без икакве дискриминације, учествују у друштвеном, економском, политичком и културном животу заједнице. Социјална правда услов је…

Опширније →
back to top