Међународни дан борбе против злостављања старијих особа

 

На Међународни дан борбе против злостављања старијих особа, повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић подсећа да је насиље над старим особама, а нарочито женама, у порасту. Посебно су забрињавајући подаци о распрострањености насиља над старијим особама у породици. Истраживања показују да су чак у две трећине забележених случајева, жртве овог облика насиља старије жене.

За превазилажење оваквог стања потребно је унапредити ефикасност деловања институција система које су надлежне за пружање заштите и помоћи жртвама. Поред тога, потребно је законом прописати да је насиље у породици које се врши према старијим и немоћним особама тежи облик кривичног дела насиља у породици, за које треба прописати и веће казне. Такође, било би веома значајно да занемаривање и злостављање старијих особа које врше чланови породице, као и лица која брину о старијим особама, укључујући и професионалце у здравственим и социјалним установама, буде прописано као посебно кривично дело.

Истовремено, важно је да цело друштво покаже залагање за побољшање друштвеног положаја старијих и да надлежни органи својим деловањем обезбеде да сви случајеви занемаривања, злостављања и насиља над старима буду пријављени, а починиоци кажњени.

Print Friendly, PDF & Email
back to top