Има ли социјалне правде у Србији?

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић учествовала је на округлом столу „Има ли социјалне правде у Србији?“ који су организовали Уједињени грански синдикати Независност поводом Међународног дана социјалне правде.

Повереница је представила рад Поверника и указала на повезаност проблема сиромаштва и незапослености са принципима једнакости, равноправности и пружања једнаких шанси за све. Она је нагласила да незапосленост и економска криза последично утичу на повећање степена дискриминације у свим друштвима, па и нашем.

На округлом столу говорили су Зоран Стојиљковић (УГС Независност), Љубисав Орбовић (СССС), Вукашин Павловић, Чедомир Чупић и Ђорђе Павићевић са Факултета политичких наука, Божа Драшковић (ИЕН), Срећко Михајловић из Центра за развој синдикализма и Иван Секуловић из Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије.

socijalna pravda
Print Friendly, PDF & Email
back to top