ГОДИШЊА МЕДИЈСКА НАГРАДА ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ

Поводом 16. новембра Међународног дана толеранције, Повереник за заштиту равноправности уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, по осми пут додељује Годишњу медијску награду за најбоље медијске текстове и прилоге на тему борбе против дискриминације и промовисања равноправности и толеранције. Циљ конкурса је медијско промовисање вредности као што су: равноправност, толеранција, затим сузбијање предрасуда и стереотипа према мањинским, маргинализованим и угроженим групама, као и подизање видљивости институције Повереника.

Право на учешће на конкурсу имају новинари и новинарке свих штампаних и електронских, локалних и националних медија регистрованих у Србији, који су објавили текстове/прилоге на тему конкурсa, у периоду од 15. септембра 2022. до 15. септембра 2023. године. Из исте медијске куће може да учествује више новинара и новинарки, али само са по једним прилогом/текстом. Такође, новинари и новинарке који су награђивани претходне две године, не могу конкурисати за награде у 2022. Критеријуми на основу којих ће се оцењивати су: препознавање феномена дискриминације, допринос смањивању стереотипа и предрасуда, афирмативно извештавање, промовисање равноправности и употреба родно осетљивог језика.

Медијске текстове и прилоге потребно је послати у периоду од 16. јуна до 15. септембра 2023. године на: poverenik@ravnopravnost.gov.rs. Пријава за конкурс треба да садржи медијски прилог/текст и краћу биографију са контактима аутора/ауторке. Формат пријаве: за радио и телевизију – линк са емитованим прилогом, за штампане и интернет медије – линк или објављен текст у ПДФ формату.

Награде се додељују у три категорије, и то прва, друга и трећа за:

  • радијски или ТВ прилог (до 3 минута) или репортажа (до 30 минута);
  • текст из дневне или недељне штампе/новина;
  • онлајн медији/портали видео или текстуална форма.

Стручни жири чине претходни добитници и добитнице првих награда у све три категорије, и  представнице Повереника за заштиту равноправности и Одељења за медије Мисије ОЕБС-а у Србији.

Најбољи медијски прилози и имена аутора и ауторки биће проглашени на конференцији 16. новембра 2023. године, а потом ће бити објављени на сајту и фејсбук страници Повереника за заштиту равноправности и Мисије ОЕБС-а у Србији.

Верујемо да ће Ваш медиј препознати значај и важност овог конкурса, те да ћете охрабрити колеге и колегинице да се пријаве на конкурс.

Print Friendly, PDF & Email
back to top