848-20 Притужба због дискриминације на основу пола

бр. 07-00-286/2020-02  датум: 22.03.2021.

 

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју су АА и ББ поднеле против ВВ, због дискриминације на основу пола и изгледа. У притужби је, између осталог, наведено да је у емисији „Здрави са др АА– О лепоти и естетској хирургији“,  водитељка емисије АА, на тему женске лепоте и естетске хирургије, угостила глумца и водитеља ГГ, глумца ДД и бившег фудбалера ЂЂ. Даље је наведено, да се у емисији „не говори о изгледу жена из угла пластичне хирургије и естетеске медицине са стручњацима специјализованим за ту област“, већ да су у „фокусу“ интервјуа са гостима били њихови „критеријуми“ о женској лепоти, као и да из ставова које су изнели „проистиче низ родних стереотипа и предрасуда о пожељном изгледу и понашању жена“. Подноситељке су у притужби истакле да на „дискриминаторне, мизогене и сексистичке изјаве“, водитељка није реаговала „већ је исте потврђивала, подстицала или сама износила“ и да је „креирањем“ концепта емисије“, ВВ „омогућила промовисање“ идеја и ставова који су увредљиви и понижавајући за жене и којима се вређа њихово достојанство. У изјашњењу ВВ, између осталог, наведено је да емисија „Здрави са др АА“, „веома афирмативно обрађује женску лепоту“ и да јој „као дугогодишњој лекарки није јасно на основу чега подноситељке притужбе мисле да су жене изложене дискриминацији, само због тога што се у емисији о женској лепоти говори са мушкарцима“. Даље је наведено, да је „као специјализанткиња медицине довољно компетентна да говори на тему естетске хирургије“, да је своје ставове у емисији износила као лекарка, и да je концептом емисије, између осталог, желела да скрене пажњу гледаоцима и гледатељкама да неумерност у естетској хирургији „није пре свега здрава“. Такође, истакла је да су њени гости имали право да у емисији изнесу своје мишљење, „без вређања било кога, по било ком основу, јер је право на мишљење једно од основних људских права“ и да је након емитовања емисије добила велики број порука од жена које су „веома афирмативно и оснажујуће доживеле ову емисију“. С обзиром да је у притужби наведено само неколико изјава водитељке и гостију за које није било могуће утврдити у ком контексту су дате, Повереник је ради правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, урадио транскрипт целокупне емисије која је предмет поступка. Увидом у целу емисију не може се утврдити да је идеја била објективизација жена у друштву, нити свођење жена на њихов физички изглед, већ проблематизација естетске хирургије и концепта лепоте у савременом друштву. Ценећи све напред наведено, питања и коментари које је водитељка ВВ изнела у својој емисији, подложни су јавној расправи и изазивању различитих реакција, али се не може сматрати да су објективно имала за циљ подстицање и промовисање дискриминаторних ставова о женама. При доношењу мишљења Повереник је имао у виду и пресуде Европског суда за људска права и заузети став суда о извештавању које се заснива на интервјуима у светлу повреде Европске конвенције. У поступку по притужби АА и ББ поводом емисије „Здрави са др ВВ– О лепоти и естетској хирургији“, која је приказана 19. јануара 2020. године на телевизији „Нова С“, утврђено је да водитељка није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

ТОК ПОСТУПКА

 • Поверенику за заштиту равноправности притужбом су се обратиле АА и ББ. Притужба је поднета против ВВ, ауторке и водитељке емисије „Здрави са др ВВ“, која је емитована 19. јануара 2020. године на телевизији „ЕЕ“.
 • У притужби је, између осталог, наведено:

–  да је у емисији „Здрави са др ВВ“, која је емитована 19. јануара 2020. године на телевизији „ЕЕ“, на тему женске лепоте и естетске хирургије, водитељка угостила глумца и водитеља ГГ, глумца ДД и бившег фудбалера ЂЂ;

–  да се у емисији „не говори о изгледу жена из угла пластичне хирургије и естетеске медицине са стручњацима специјализованим за ту област, нити се показује интересовање за достигнућа жена, њихове способности и резултате рада“, већ су у „фокусу“ интервјуа са напред наведеним гостима били њихови критеријуми о женској лепоти, „при чему су жене сведене на физички изглед, делове тела и резултате естетских интервенција којима су се подвргле“;

да из изнетих ставова водитељке и гостију проистиче низ родних стереотипа и предрасуда о „пожељном изгледу и понашању жена“ („жена мора да буде одмерена, жена треба да жели да се допадне и да буде лепа“) и „инсистира се на јасним родним разликама и родним улогама жена и мушкараца“, што је недопустиво и представља кршење достојанства жена;

– да на „мизогене и сексистичке ставове гостију о женама, попут негативних коментара за жену која узме улогу да буде мушко и води разговор“, „када жена преузме мушкарчеву улогу то се зове дисфункционална породица“, односно да жене које не желе да се допадну и буду лепе имају „дубљи проблем“, ауторка емисије није реаговала, „већ је исте потврђивала, подстицала или сама износила“,

да су поређењем и „оцењивањем“ физичког изгледа жена из јавног живота, на основу фотографија које је водитељка приказала гостима и тражила од њих да појединачно „оцене“ и изаберу која од две приказане жене је лепша, „жене сведене само на објекат пожељности који треба да привуче пажњу мушкараца и испуни стандарде лепоте“, а да је део жена са фотографија „изложен критици и сексистичким увредама због естетских интервенција које су имале“;

да овакав начин уређивања емисије представља пример дискриминаторног и омаловажавајућег медијског приступа према женама, „који се готово никада не примењује у медијском приказивању мушкараца, било да су јавне личности или не“, као и да је „креирањем концепта емисије“ ауторка и водитељка ВВ, „омогућила изношење и промовисање дискриминаторних и омаловажавајућих ставова према женама“.

1.3.    Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка од ВВ затражено да се изјасни на наводе из притужбе.

1.4.       У изјашњењу ВВ, између осталог, наведено је:

– да подноситељке притужбе немају активну легитимацију за подношење притужбе, јер у складу са чланом 35. Закона о забрани дискриминације притужбу може да поднесе само лице које је претрпело дискриминацију, „а не она лица која нису дискриминисана, али сматрају да су све жене у светским размерама дискриминисане“;

– да је по својој природи емисија „Здрави са др ВВ“ емисија која веома „афирмативно обрађује женску лепоту и жељу жена да буду лепе, али пре свега здраве“, као и да се у уводном делу емисије која је предмет притужбе јасно објашњава тема: „Колико далеко смо спремни да одемо због лепоте, шта лечимо уколико одемо у крајност и губимо сопствени идентитет, шта је тренд у свету, али и како нас жене, виде мушкарци“;

– да јој као дугогодишњој лекарки „није јасно“ на основу чега подноситељке притужбе мисле да су, „само због тога што се у емисији говори о лепоти, жене изложене дискриминацији, јер право да о лепоти говоре имају и жене и мушкарци“;

– да је у емисији наглашено да „иако се не улепшавамо због мушкараца, занима нас шта мушкарци мисле о женској лепоти, да ли примећују детаље које ми жене примећујемо или им је важније шта говоримо, јер из своје праксе зна да многе жене воле да чују мишљење мушкараца о женској лепоти“, као и да сам увод у разговор започиње инсертом из представе „Поморанџина кора“ која управо говори о жени која се, због жеље да се уда за фудбалера, подвргне неумереној естетској хирургији, а главну улогу игра глумац који је био један од гостију;

– да су подноситељке притужбе изнеле „неистину“ наводећи да су у емисији жене сведене на изглед и поједине делове тела, већ да се током разговора са гостима жена „све време велича“ и то не само њена „спољашњост“, већ и „њена енергија, духовитост, харизма, лепота у томе да жена преузме иницијативу и да мушкарац и жена буду идеалне половине које се надопуњују, да жена води партнерство и везу“;

 • да у коментарима на рачун физичког изгледа, гости увек наглашавају слободу сваке жене да се допадне на свој начин, по критеријумима који се њој допадају, да буде лепа у складу са својим укусима;
 • да фотографије приказаних жена, иначе легално скинуте из базе „Shutterstock“- a, представљају сликовите приказе, са медицинске стране, поређења природног изгледа и претеране употребе естетске хирургије, а да циљ таквог концепта није вређање жена са фотографија, већ „жеља да се гледатељкама прикаже, да се чак и из угла мушкарца екстреми у естетској хирургији не сматрају привлачним, а посебно и што је још важније, не здравим“;
 • да се у емисији нису вређале жене које су се подвргле естетеској хирургији „јер је то дозвољена здравствена метода и уобичајена је у циљу здравственог побољшања изгледа и лепоте жене“, као и да је циљ био да се укаже да је „неумереност у естетској хирургији узрок бројних озбиљних здравствених проблема, инвалидитета и на жалост леталних исхода“;
 • да као докторка има обавезу да утиче на жене, а посебно на младе девојке да прихвате свој физички изглед јер он није једино „мерило вредности“, као и да га исто тако могу побољшати медицинским методама, у здравим границама, које их неће животно угрозити;
 • да наводи из притужбе, да је на констатацију госта да „жена која не жели да се допадне и буде лепа, има неки дубљи проблем, тендециозно извучен из контекста“, односно да је овај став изнела са медицинског становишта, као лекарка, „јер занемаривање себе, личне хигијене и физичког изгледа, и то у оквирима онога што је само тој особи лепо и допадљиво, води у одсуство жеље за животом, упућује на различита ментална обољења, која, на жалост, уколико се на време не потражи помоћ, могу да одведу и у суицид“;
 • да су неосновани наводи из притужбе да се у емисији говори „само о деловима женског тела“, имајући у виду тему емисије, као и чињеницу да се естетска хирургија „не бави операцијом целокупног бића и достигнућа особе која јој се подвргава, већ корекцијама управо делова тела“, те да ако се говори о естетској хирургији, не може се избећи прича о деловима тела;
 • да је она као специјалисткиња медицине довољно компетентна да говори о естетској хирургији, а да су њени гости имали право да изнесу своје мишљење, без вређања било кога, по било ком основу, јер је право на мишљење једно од основних људских права које се не сме никоме ускратити;
 • да је добила велики број порука од жена које су „афирмативно и оснажујуће доживеле ову емисију“, од којих је издвојила поруку мајке која је навела да је њена 18-годишња ћерка након одгледане емисије у потпуности одустала од неколико естетских интервенција које је хтела да уради, „што је за њу као докторку победа“;
 • да о промоцији здравља у њеним емисијама сведочи и чињеница да је женама по први пут детаљно објашњен самопреглед дојки управо у емисији „Здрави са др ВВ“ и да је добила поруку од једне гледатељке да је након одгледане емисије урадила самопреглед и открила промену на левој дојци, иако је месец уназад безуспешно лечена због бола у левом рамену, да је жена у најкраћем року успешно оперисана и добила хемотерапију;
 • да је у једној од емисија „Здраве мисли“, која представља нови формат емисије „Здрави са др ВВ“, говорило се о естетским и реконструктивним операцијама дојки, и да је у тој емисији нагласила да никада не треба да се суди на основу нечијег физичког изгледа, јер једна жена уради операцију дојки из естетских разлога, што је потпуно прихватљиво, друга из превентивних разлога, јер има позитивну породичну анамнезу на карцином дојке, а трећа тоталну масектомију због карцинома дојке;
 • да се емисија која је предмет притужбе завршава одјавом која шаље поруку: „Виделе сте да се свет све више окреће тренду природног изгледа. Чули сте и како мушкарци гледају на женску лепоту. Као што вам кажем да је умереност кључ здравља, то исто мислим и када је улепшавање у питању. Имајте на уму да је мање често више. Да ме не разумете погрешно, увек поздрављам негу и жељу за лепим изгледом, али немојте остати на површини. Рад на себи и изнутра и на својој духовности је сјај који носите са собом, а који не можете добити естетским интервенцијама. Смејте се без гриже савести и страха да ћете добити боре. Задржите експресију вашег лица и немојте да се трудите да мењате свој идентитет и постанете маса у мору истог. Сачувајте вашу јединственост“;
 • да су „изношењем нетачних тврдњи које су тендециозно извучене из контекста, уз упуштање у тумачење медицинских појмова за које нису едуковане“, подноситељке притужбе повредиле њен интегритет као лекарке, а уместо афирмације свега онога што ради као жена и за жене, а то је пре свега подизање свести жена и мушкараца са медицинског становишта колико су здравље и превенција важни, „покушале да се мешају у њен концепт емисије и одузму јој право на мишљење које је једно од основних људских права“.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

Увидом у снимак емисије „Здрави са др ВВ“ која је 19. јануара 2020. године емитована на телевизији „ЕЕ“, утврђено је да је ауторка и водитељка емисије ВВ. Даљим увидом утврђено је да је тема емисије „О женској лепоти и естетској хирургији“ и да је у овој емисија водитељка угостила глумца и водитеља ГГ, глумца ДД и бившег фудбалера ЂЂ. Даљим прегледом утврђено је да емисија започиње анализом новогодишњих одлука које се везују за здраве начине живота, а затим и питањима лепоте и естетске хирургије, где водитељка изјављује следеће: „Ми данас управо причамо о томе колико смо спремни да одемо у жељи за лепотом, какви су трендови и шта заиста лечимо уколико одемо у крајност и губимо сопствени идентитет?! И када сам размишљала о концепту данашње емисије, желела сам да поред неких трендова у естетској медицини, чујемо и како нас жене виде мушкарци? Да ли они уопште примећују детаље као ми и шта их привлачи? Савршена или несавршена слика, са тоном или без њега. Јер иако се улепшавамо због себе, искрено морамо да признамо да нас све занима шта је то мушкарцима привлачно. Какве жене воле фудбалери, глумци или рецимо хирурзи, мада не знам да ли сам ово последње намерно или случајно рекла. Е сада долазимо до дела три мушкарца и докторка“. Повереник је урадио транскрипт делова емисије која је предмет притужбе, а који су од значаја за одлучивање у овом поступку:

11:53 – Водитељка: Е кад смо рекли најбољи однос према женама, шта вас највише привуче на некој жени? Шта прво приметите?

12:03 – ГГ: Прво? Значи не шта ме највише привуче, него …. Па добро, прво су наравно ствари везане за физички изглед.

12:19 –ГГ: Сваког од нас… нема везе да ли је мушкарац или жена… и то се не односи само на мушко-женске односе, тебе све у животу….поготово мушкарци су визуелни типови. Ми смо много више визуелни типови него жене и онда, овај, све што гледаш је увек онај први утисак визуелни што те задиви.

12:44 – Водитељка: Је л има неки одређени део тела, лица који прво онако приметиш или не?

12:51 –ГГ: Па не могу да кажем…нисам од тих…Имам један део тела који је несвакидашњи (смех..ДД – који жене немају, али…), мислим то неће ни један мушкарац сад то баш прво да каже…. али ја рецимо…. сам слаб на женски лист. И волим да обратим пажњу на женски лист…. Пошто баш обраћам пажњу, ево баш ћу да кажем, бивша жена ДД има интересантне ноге (смех…ДД– јесте, колико се сећам…) и баш има интересантан лист.

13:32 ДД: Ми смо увек прво привучени физичким изгледом наравно. И то је прва станица која мора да прође да би у обзир улазило било шта друго… Иначе да нам се свиђају увек исте жене рат би се водио нон стоп, око не знам, 10 жена које нам се допадају… Ако причамо само о физичком изгледу….

14:17 – Водитељка: Говоримо о лепоти из вашег мушог угла и говоримо уопште о пластичној хирургији. То је централна тема, али и лепота и пластична хирургија иду једна са другом.

14:29 – ДД: Ја иначе сматрам да је женско лице најсексипилнија ствар на жени. И да без тог лица, ово тело може да буде прелепо колико год, али ако фали лице онда не иде. Али ако телу нешто не фали, опет по твом укусу говорим, то нема толико везе. Али лице ми је прва и најважнија ствар на жени. И увек неки мој, тај терминаторски скенер, иде (водитељка: одозго на доле?) нее, не, не скипује. Лице, ноге и онда ово све што иде уз ноге (хахахах) па тек онда иду рецимо груди, чак то можда и не гледам.

15:20 –ГГ:  ДД је потпуно у праву, лице је много битна ствар. Мислим да је и обрнуто. Мушкарац када је леп пролази код жена. Колико сам пута чуо када за неког мушкарца жене кажу јоој колико је згодан, само зато што је леп, а у телу је далеко од згодног.

15:40 – ДД: Али оне не говоре леп, оне говоре згодан мушкарац.

15:45 –ГГ: Мира Ступица, чувена глумица наша имала је једну изреку, мало је онако, овај, ласцивнија ако смем да је… Она је својим млађим колегиницама умела да каже кад дођу мало недотеране и кад не воде рачуна о свом лицу „Драге моје колегинице младе, морате да знате једну ствар – Лице продаје пице“… Мира Ступица је то рекла….

16:23 – Водитељка: Значи глумци су мање, више сагласни. Да чујемо човека из спорта.

16:33 –ЂЂ: Ја некако прво што видим код жене то је нека енергија. Исто мора да има одређену висину, пошто не волим ниске девојке. Али највише волим код жена струк и задњицу. То ми је онако оно што прво уочим. И волим струк и да има онако лепе облине. Да буде комплетна и да се енергијом привучемо. Све остало може да буде прелепа и да има много лепе и да не кажем шта, али ако нема те енергије мислим да је то, то, то је број један и то је то.

17:26 – Водитељка: Е то сам хтела да питам. Значи гледате тај склад, слику, колико је важан тон? Је л може слика без тона или слика са тоном?

17:36 –ДД: Сад улазимо у комплексну тему.

17:44 –ЂЂ: Жена мора да зрачи, рецимо ако жена узме улогу да она буде мушко и да води разговор, мислим да то мени пада у очи одмах. Значи жена мора да буде одмерена, значи да у једном моменту, не да прећути, али да буде паметна (водитељка- мудра), тако је, мудра да. А мушкарац треба да буде мистериозан. Што жене воле. (водитељка- тачно, тачно).

18:19 –ДД: Долазимо до суштинске ствари, а то је да је поготово можда младом човеку довољно да види лепу девојку и да то буде јако узбудљиво. А већ када прођеш неке кругове и будеш са неким женама и тако даље, онда схваташ да је сада прегршт лепих жена, да је ово доба где се генетика толико некако унапредила и исфилтрирала да се рађају све бољи модели, као бољи модели телефона, јер стварно се рађају прелепа деца. Сад где је у односу на то људска душа отишла, то је сада посебна тема. Оно што највише узбуђује у жени, поред наравно лепоте која ти се допада физичке и телесне је .. ја то називам женка, односно жена, односно узбуђење особе и тог бића. Тада настају магије…. Мислим да је важније ово што си ти рекао (ЂЂ) да је жена и садржај од кога је она састављена. Јер после лепоте, кад погледате Инстаграм, сви су лепи, али не верујем да су сви узбудљиви.

19:41 –ГГ: Ја волим да жена буде женка пре свега. Жена мора то да буде. Ја волим жене које воле да преузму иницијативу, волим жене које се смеју, које су гласне, које су пуне живота (ЂЂ – ја не волим рецимо то кад се смеје гласно. Мене то нервира)

20:18 –ДД: Мислим да је доста невоља у свету настало … кад жена преузме мушкарчеве улоге. То је нешто што се зове дисфункционална породица. ( ГГ- ти си потпуно у праву, ја мрзим када жена преузме, али ово о чему ја причам није преузимање. Ја овде говорим да све ово ради из своје женствености)

20:46 – Водитељка: Хоћеш да кажеш када поставиш питање девојци или жени, да не каже – како ти кажеш драги, него да с времена на време има иницијативу…..

ГГ– …али ја волим да и жена мене насмеје. Ништа сексипилније од духовите жене.

ДД- Јесте то је тачно.

21:12 –ГГ: Највећи проблем данашњих жена је што губе ту границу и заборављају где су и постају то што он каже (ДД) дисфунскионалне (ДД– преузмеш мушку улогу), оће да буду мушкарци. Нема потребе.

21:36 –ДД: да не испадне… Шта човек тражи са женом? Партнерство. Дакле донеси део емотивности који немам, део памет који немам, део одлучности који ја немам. Јер шта ће ми још један ја. Ја, не тражим у том смислу да будем неки доминантан а да она само ћути, таман посла, никад нисам ни био са таквим женама! Али некако, то ће звучати чудно, али како идем кроз живот, све ми се више свиђа да ипак постоје ствари у којима су мушкарци мушкарци, а жене жене. И да је то јако лепо и да због тога ствари добро функционишу. Да се не мешамо у неке ствари у којима нисмо бољи од оног другог. А често помисле мушкарци да су бољи за све, а жене да су боље од мушкараца за много тога. И ту настају велики скршеви.

22:38 – Водитељка: Ја исто мислим да жена има своје место, мушкарац своје и да негде треба да буду компатабилни, неке половине које се негде надопуњују.

22:58 – Водитељка: Мини квиз на екрану, брзи одговор лево, десно (слике жена једна без и једна са естетским хирургијама). Шта ти се више свиђа?

23:27 –ГГ: ово је Жизел, ненашминкана. Она је тип жене као што је и моја жена. Не могу да кажем, ова жена (десно) има своје, како се каже своје атрибуте и своје неке аргументе.

23:53 –ДД: Мало је чудно на основу ове слике, али ја бих увек изабрао Жизел, зато што сам имао прилике да видим и како та жена изгледа и у неким другим ситуацијама и шта носи са собом. Ово је нека природна лепота. Ово (десно) је јако атрактивно и то привлачи мушкарце, то да буде јасно (водитељка- е то, значи привлачи), није чудо да је проституција грана која цвета никад боље него у људској историји. Јер како да кажем, мужјаке привлачи ово овако (десно) под пуним фарбама. Али ако причамо о жени која се бира за живот или да буде твоја, онда је то (показује на слику Жизел).

24:38 –ЂЂ: Па и мени Жизел, јер је она пре 10 година била најпопуларнија жена у свету. Сад она има лепоту, има висину, има све, али није она најлепша жена на свету. Мислим она је проглашена најлепшом женом на свету, али има много лепших жена него она.

Водитељка : Јесте али она има ту неку харизму…

ЂЂ: Она има помешан тај бразилско-германски, па је добила те плаве очи… (водитељка- добила је све што је требала).

Друга слика… Водитељка – лева, десна?

25:26 –ГГ: Лева. (ДД- лева). Ово је невероватно да ова жена има 60 година и да овако изгледа…. ЂЂ исто лева.

25:44 – Водитељка: Значи ово дефинитивно не би било ни привлачно као Викторија.

25:48 –ГГиДД: Ово десно? Коко? Ма јок бре.

25:55 –ДД: Ја ово кад погледам видим мушкарца, не видим жену. (Милан- и то ружног мушкарца)… хахахах… Мушкарац wannabe жена.

Трећа слика…

26:12 – Водитељка: Е сад њих знате кад су биле младе (гости- дааа, да, даа, да)

26:19 –ГГ: Па добро, али Моника стари одлично. Водитељка : Е то. Њих две су у проблему, код њих се види естетска хирургија баш.

26:38 –ЂЂ: Исто Моника. Ја кажем увек, добри људи, добро старе. (водитељка – јесте, јесте) Ја овај тип, две овако плавуше са плавим очима… Није то мој тип жена. (водитељка- ти више волиш црне, маркантније?) Па… да… да.

27:00 – Водитељка: Је л свака жена која те привуче, мора да буде црна, маркатна, смеђа…?

27:10 –ЂЂ: Више сам био са таквим типовима жена, да. Да су црна, смеђа, да буде природна боја косе. (водитељка-али има типова мушкараца који управо то, волим само црнке, волим само плаве). Мени овако аристократска боја, мени се то не свиђа код жена. На пример преко доста жена то форсира. Без сунчања, да буду бледе, беле… не знам, мени то није….

27:41 –ДД: Зашто сам рекао да је ово тужна слика, ако могу само да кажем. Не само да су ове жене себи наудиле претеривањем и немањем компаса ко зна како су се заиграле. Него је проблем много већи, што су то биле велике глумице. Намерно кажем биле.. Оне су то урадиле са својим лицем да (водитељка- немају више експресију) су оне изгубиле своју глуму. Када ти немаш своје лице на филму, ти немаш своју глуму, немаш свој израз. Не може да изађе ништа више из оне душе, коју камера непогрешиво хвата када те снима. То је оно што је тужно заправо.

28:22 –ГГ: Мени није јасно да људи на овом нивоу, велике глумице… То су жене које, овај, су очигледно и паметне, интелигентне чим су направиле то у животу… Да дозволе себи да овако претерају са пластичном хирургијом. То ми никада неће бити јасно…Могу да разумем неке људе који то раде. Али за неке људе, за које бих рекао да знају да размишљају, да граде своју каријеру. И онда направиш такав један потез у својој каријери из ког порива? Да ли је могуће да се жене толико боје старости да не знају да старе?

29:12 – Водитељка: Није само страх. Управо си убо у мету. Негде жене, бар ја у мом окружењу када слушам, углавном мисле да стално негде имамо тај осећај да су мушкарци ти који воле то савршенство, да све мора да буде на свом месту, да не сме да се види ни једна бора, да не сме да се види ни једна експресија. И онда крећу у неко претеривање.

29:44 –ГГ: Боже каква грешка. (водитељка- Е, то је важно)

29:53 –ДД: У жени, мислим да чучи један велики страх. А то је да када је жена лепа и шармантна као што су све ове три жене које смо последње видели. Када осети, а оне су све као што си рекао (ГГ) паметне и интуитивне… Када престаје да бива пожељна, односно када она мисли да више не изазива онолико погледа (водитељка- када она мисли, тако је), када ОНА мисли да је то недовољно пажње и погледа на њој. И да она мора да издржи у том терору, за халапљивом грабљењу за младошћу, и онда чине све вероватно да се ти погледи врате, па се заиграју.

30:33 –ГГ: Ја немам ништа против пластичне хирургије.

30:35 – Водитељка: Е то сам сад ја хтела да кажем. Ја као жена, исто апсолутно сматрам да жена треба да води рачуна о себи, али само мислим да треба да буде умерена.

30:45 –ГГ: Треба да буде умерена и да зна да све то што ради…да иде њој у корист. Све оно што жени помогне да се осећа лепше и сигурније, ја сам апсолутно за то. Не верујем (показује на три слике) да се оне осећају боље и сигурније што изгледају овако. Естетска хирургија и пластична хирургија, ја сам апсолутно за то зато што сам видео и доживео у мом најужем окружењу. Видео сам колико жене процветају када промене (водитељка- тако је!) нешто на себи, чиме нису биле задовољне и колико то утиче на њихово самопоуздање.

31:31 –ДД: Ја не бих ту укључио само жене. (Водитељка: тако је, и мушкарци и жене) …. Некад је и укључивање фирзера у људски живот било вероватно нешто што је било ВАУУУ, нека новина…. Данас људи мењају пол, па је нама то све (муц, муц), неко скине длаку или дода длаку…. То уопште више није никаква тема. Мислим да свако себи треба да омогући то, да ако нечим није задовољан, то коригује, ако то његовој души чини добро…. Имати меру, за меру ствари (цитира Шекспира). Водитељка : Браво, тако је ! Кључ здравља је умереност.

33:06 –ДД: Друго, знате шта! Ко смо ми да кажемо неком да су се оне заиграле или не? Човек себе узима за неко референтно тело. Постоје мушкарци који јако воле њихове барбике  и траже да оне то раде. И зашто ја сад то могу да оспоравам. ја само могу из свог угла да причам. Ја сам врло субјективан по овом питању.

33:30 –ЂЂ: Мислим да и код нас има доста случајева запостављених жена које стварно раде доста, израђају доста деце и где стварно делују јако лоше за своје године. Е ту, тај поступак да се направе те пластичне операције и да се помогне, то даје ефектност невиђену. Невероватно која промена.

33:56 –ДД: Мислим да жена која не жели да буде лепа, на њен начин, не улазим у укус. да л ће да стави само руменило, да се почешља, или да оперише нос, уши… Жена која не жели да се допадне и да буде лепа, ту постоји један неки ВЕЛИКИ дубоки проблем. Када то видиш, то ми је забрињавајуће, а не жена која жели на њен начин да се улепша.

34:29 – Водитељка: Као и кад неко ко се улепшава у границама умерености је ок. Али ако иде у крајност да мења свој идентитет потпуно пластичном хирургијом, то је исто чини ми се дубљи проблем и мења уствари нешто друго. (ДД- злостављања себе, мислим има и таквих људи).

На екрану глумац ДД обучен у жену.

35:16 – Водитељка: Из BMW-а вири једна мушка глава. Е сад не знам да ли те гледају као атрактивну жену или хихихих…

Објашњење серије „Слатке муке“

35:42 –ДД: ЕЕ ме позвао да играм овог транвестита и бескрајно смо се добро забавили. (водитељка – шта си у глави доживео као жена?) То је врло занимљиво искуство. Ја сам имао један озбиљан увид о животу. А то је колико је КОМПЛИКООВАНО БИИТИ ЖЕНА. (водитељка – мислиш само на сређивање и те спољне моменте или уопштено?) На уопште технички бити жена. Обући, нашминкати се, нокти… не само то. Када то све ставиш на себе, жене носе торбице, носе шалчиће, то све пада, врти се. Коса се лепи за кармин… за минђуше се коса заплете… мораш да пазиш како седаш, па да ти се не поцепа чарапа, па клизави степеници, па штикла… Ја сам био у паклу и у чуду. (ГГ– и замисли онда дође тренутак када све то треба да скинеш, сви- хахахахахаххха) Е то сам радио! Скидао јесам.

37:02 ГГ: Не, него мораш то све да скинеш, а да останеш женствен. (водитељка- браво ГГ!)

37:07 –ДД: Ја се уопште не шалим. Ја мислим да је то један јако компликован и напоран посао…. Ал сам приметио, ово је наша тема, због чега неке жене претерају. Због чега направе усне или било шта већ много веће, гротескно или до неке мере…. (шта је још доживео на том снимању) Приметио сам велику количину пажње на себи. На сету, екипа, људи сада ево ваши гости… ја сам схватио да је то просто чудно. А те жене које направе тако нешто чудно, била ти лепа, не била ти лепа. Сви се кад виде нешто преувеличано, сви се окрену и прокоментаришу „је л си видео ово, види ово…“ Она то зна. Ја сам дошао до закључка да је то претеривање у ствари жудња за пажњом… за великом количином погледа на себи. Верујте да глумац у томе ужива…(нешто о глумцима, позоришту…) Добијаш пажњу целог гледалишта на себи. Те жене добијају невероватну пажњу. Друго добијао сам бригу. Дај ДД да ти помогнем низ степенице, је л си жедан? Дајте јој хладно јој је! Хладно ЈОЈ је! Ја сам добио превелику количину пажње коју никад немам…..

39:12 –ЂЂ: Мислим да су криви и ови телефони, Инстаграм, Фејсбук. Нико више не гледа жене. Сви, овај, имају свој неки бизнис. Сви су на телефонима. Кад жена прође, каже нико ме није погледао, идем да се оперишем и тако то иде у круг.

39:26 –ДД: Али је л сте приметили да је и то незасито? Колико год да је на Инстаграму, колико год се прелепих жена испред тебе, хтео, не хтео на билборду је, овде је, онде је… Глад и даље постоји. Чекаш следећу и следећу. Значи у човеку постоји нешто гладно телесне лепоте. Нове су ствари, то је све приступачније и све више је нагона за парењем у том смислу. Јер све је више прелепих жена, а мушкарац на то има природни, биолошки нагон да му се све то допада. Али то је исконска ствар. Жудња за лепотом и уживање, фасцинација…… Погледајте Микеланђелове цртеже… за телесном лепотом жуде сви и теже да је досегну… Телесна лепота за којом су жудели сви. Одувек и заувек људи. То је телесна лепота…. и људи данас живе живот који им сад то омогућава. Јер је то сада приступачно, може и да се плати, а није више ни тако скупо. Где желиш да будеш што лепши, да живиш што лепше и да живиш што дуже.

40:55 –ГГ: Има једна интересантна ствар…Жене, врло често и све што раде и како изгледају, врло често више воле да се свиде другим женама (водитељка- тако је!), него мушкарцима. И значи им ако им друге жене дају комплименте, много више него мушкарци. (водитељка – то је у ствари потврда). Као што је исто са друге стране једна интересантна, чудна, да не кажем можда и болесна ствар, сви ми који се бавимо спортом и мало водимо рачуна о изгледу, говорим о мушкарцима, исто када доведемо тело до неких резултата бољих, и онда нам је стало да нам други мушкарац каже као то кад се гледамо између себе… хахахах… Па не, и у теретани значи, и не обраћамо пажњу да ли жене гледају, али ако ми мушкарац каже – аууу ал си се дотерао, види дефиницију… као да ти је рекла најбоља риба. (водитељка- то је потврда, значи прво мора да се свиди жени, али онда тражиш и потврду)

42:21 –ДД:….Ми заиста, зааиста не знамо која је то торбица због ових ципела, а на који лак онда иде. Ми немамо појма да ли је то ова боја плава, или је он боја… Ми жену видимо- јао што је лепа или није лепа. А то са чим иде даље кајшић и да ли је ово из ове фирме… ми то веезе немамо. А то све жене одмах провале.

42:51 –ГГ: Као што се каже у здравом телу, здрав је дух. Не може да ти дух буде здрав ако немаш и здраво тело.

43:12 -ДД: Значи халапљивост за лепотом је потреба која не може да се гаси. Не мислим само на лепоту жена…људи воле да виде лепу кућу, језеро…

На крају емисије водитељка одговора на питања гледалаца са медицинске стране и емисију завршава следећом изјавом : „Виделе сте да се свет све више окреће тренду природног изгледа. Чули сте и како мушкарци гледају на женску лепоту. Као што вам кажем да је умереност кључ здравља, то исто мислим и када је улепшавање у питању. Имајте на уму да је мање често више. Да ме не разумете погрешно, увек поздрављам негу и жељу за лепим изгледом, али немојте остати на површини. Рад на себи и изнутра и на својој духовности је сјај који носите са собом, а који не можете добити естетским интервенцијама. Смејте се без гриже савести и страха да ћете добити боре. Задржите експресију вашег лица и немојте да се трудите да мењате свој идентитет и постанете маса у мору истог. Сачувајте вашу јединственост“.

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе, изјашњења, као и достављене доказе.

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности[1].
 • Устав Републике Србије[2] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Такође, Уставом[3] се јемчи слобода мишљења и изражавања, као и слобода да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје и прописује да се слобода изражавања може законом ограничити, ако је то, поред осталог, неопходно и ради заштите права и угледа других. Oдредбом чл. ст. 2. Устава прописано je да у Републици Србији нема цензуре, а надлежни суд може спречити ширење информација и идеја путем средстава јавног обавештавања само ако је то у демократском друштву неопходно ради спречавања позивања на насилно рушење Уставом утврђеног поретка или нарушавање територијалног интегритета Републике Србије, спречавања пропагирања рата или подстрекавања на непосредно насиље или ради спречавања заговарања расне, националне или верске мржње, којим се подстиче на дискриминацију, непријатељство или насиље.
 • Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода из 1950. године[4], у члану забрањује дискриминацију и прописује да се уживање права и слобода прописаних у овој Конвенцији обезбеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус. Поред тога, чланом 10. Конвенције прописано је да свако има право на слободу изражавања. Ово право укључује слободу поседовања сопственог мишљења, примања и саопштавања информација и идеја без мешања јавне власти и без обзира на границе. Пошто коришћење ових слобода повлачи за собом дужности и одговорности, оно се може подвргнути формалностима, условима, ограничењима или казнама прописаним законом и неопходним у демократском друштву у интересу националне безбедности, територијалног интегритета или јавне безбедности, ради спречавања нереда или криминала, заштите здравља или морала, заштите угледа или права других, спречавања откривања обавештења добијених у поверењу, или ради очувања ауторитета и непристрасности судства.
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације[5], који у члану 4. прописује да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Одредбом члана 12. Закона о забрани дискриминације забрањено је узнемиравање и понижавајуће поступање које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара страх или непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење. Такође, чланом 20. став 2. овог закона забрањено је […] изражавање мржње, омаловажавање, уцењивање и узнемиравање с обзиром на пол, као и јавно заговарање, подржавање и поступање у складу са предрасудама, обичајима и другим друштвеним обрасцима понашања који су засновани на идеји подређености или надређености полова, односно стереотипних улога полова.

Анализа са аспекта антидискриминационих прописа

3.6.  Имајући у виду предмет притужбе, у конкретном случају потребно је анализирати да ли је уређивањем емисије „Здрави са др ВВ– О лепоти и естетској хирургији“ која се 19. јануара 2020. године емитовала на телевизији „ЕЕ“ и ставовима које је током ове емисије износила, ауторка и водитељке ВВ, повредила одредбе Закона о забрани дискриминације.

3.7. Повереник се најпре осврнуо на наводе из изјашњења да подноситељке притужбе немају активну легитимацију за подношење притужбе, „јер у складу са чланом 35. Закона о забрани дискриминације притужбу може да поднесе само лице које је претрпело дискриминацију“. С тим у вези, важно је истаћи да сагласно члану 35. ст.1. и 2. Закона о забрани дискриминације, као и чланом 15. став 1. тачка 1. Пословника о раду Повереника[6] притужбу може поднети свако ко сматра да је претрпео дискриминацију. Даље, појашњавајући појам популарне притужбе, аутори Коментара закона о забрани дискриминације[7], користе се примером говора мржње који је уперен против Рома, наводећи да у случају дискриминације групе лица, притужбу може поднети организација која се бави заштитом људских права, као и било које физичко или правно лице, без ичије сагласности, односно без обзира на то да ли је припадник ромске популације. Овако широко регулисана активна легитимација у поступку пред Повереником у корелацији је са потребом да се омогући делотворно сузбијање дискриминације. Дакле, уколико у случају дискриминације групе лице притужбу може поднети свако, без обзира да ли припада тој друштвеној групи, тумачењем оваквог става argumentum a contrario, не постоји сметња да притужбу поднесе припадник/припадница те друштвене групе, не само у име групе лица, већ и у своје лично име. Стога, имајући у виду да подноситељке притужбе сматрају да су емисијом „Здрави са др ВВ“ која се 19. јануара 2020. године емитовала на телевизији „Нова С“ дискриминисане све жене, може се констатовати да су оне активно легитимисане за подношење конкретне притужбе.

3.8. Полазећи од навода притужбе да је „креирањем концепта емисије, ауторка и водитељка емисије, омогућила изношење и промовисање сексистичких и омаловажавајућих ставова према женама“ и да „на дискриминаторне ставове које су гости изнели у емисији, није реаговала, већ је исте потврђивала, подстицала или сама износила“, а имајући у виду да је у притужби наведено неколико изјава из емисије за које је остало нејасно у ком контексту су дате, у циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, урађен је транскрипт целокупне емисије која је предмет поступка. Ово је нарочито важно будући да, када одлучује о томе да ли је дошло до повреде права из Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, Европски суд за људска права посматра ограничења у светлу сваког конкретног случаја, што подразумева анализу изјава, просторни и временски контекст у коме су оне дате, као и да ли је ограничење слободе изражавања било неопходно у демократском друштву, односно да ли је такво ограничење сразмерно легитимном циљу. С тим у вези Повереник ће анализирати коментаре и питања које је водитељка постављала гостима у емисији: О лепоти и естетској хирургији дана 19. јануара 2020. на телевизији ЕЕ.

3.9. Подноситељке притужбе наводе у притужби –  да се у емисији „не говори о изгледу жена из угла пластичне хирургије и естетеске медицине са стручњацима специјализованим за ту област, нити се показује интересовање за достигнућа жена, њихове способности и резултате рада“, већ су у „фокусу“ интервјуа са напред наведеним гостима били њихови критеријуми о женској лепоти, „при чему су жене сведене на физички изглед, делове тела и резултате естетских интервенција којима су се подвргле“. У свом изјашњењу, ВВ је, између осталог, навела да тема емисије која је предмет притужбе није дискриминаторна и да се не може сматрати повредом то што су на тему женске лепоте коментаре давали мушкарци. Такође, истакла је да су, у складу са темом емисије која је предмет анализе, њени гости имали право да изнесу своје мишљење, „јер је право на мишљење једно од основних људских права“. С тим у вези Повереник прво констатује да тема емисије која се односи на лепоту и пластичну хирургију, сама по себи није забрањена и не представља дискриминацију у смислу Закона о забрани дискриминације, нити је Законом забрањено говорити о лепоти и естетској хирургији са мушкарцима „који нису специјализовани за област пластичне хирургије и естетске медицине“.

3.10. Даље је Повереник приступио утврђивању шта су гости у емисији изјавили, као и коментаре и питња ауторке и водитељке емисије. У даљем тексту су издвојени поједини коментари које су подноситељке притужбе означиле као „спорне“.

Прегледом емисије „Здрави са др ВВ“ утврђено је да је водитељка на почетку разговора поставила следеће питање гостима у емисији: „Е кад смо рекли најбољи однос према женама, шта вас највише привуче на некој жени? Шта прво приметите?“, као и да је на питање једног од гостију „да ли само говоримо о физичком изгледу?“, изјавила: „Говоримо о лепоти из вашег мушког угла и говоримо уопште о пластичној хирургији. То је централна тема, али и лепота и пластична хирургија иду једна са другом“. Даљим увидом у снимак емисије утврђено је да су гости поред ствари везаних за физичких изглед, који је по њиховом мишљењу најпривлачнији на жени, између осталог, изјавили и следеће: „Сваког од нас… нема везе да ли је мушкарац или жена… и то се не односи само на мушко-женске односе. Ми смо много више визуелни типови него жене и онда, све што гледаш је увек онај први утисак визуелни што те задиви“, као и „лице је много битна ствар. Мислим да је и обрнуто. Мушкарац када је леп пролази код жена“, „ништа сексипилније од духовите жене“. Након одговора госта да је по његовом мишљењу енерегија којом жена зрачи „број један“, водитељка се надовезује питањем које су подноситељке у притужби истакле као спорно: „Значи гледате тај склад, слику, колико је важан тон? Је’л може слика без тона или са тоном?“. Увидом у снимак емисије утврђено је да су гости, између осталог изјавили следеће: „Жена мора да зрачи, рецимо ако жена узме улогу да она буде мушко и да води разговор, мислим да.. то мени пада у очи одмах. Значи жена мора да буде одмерена, значи да у једном моменту, не да прећути, али да буде паметна (водитељка- мудра), тако је, мудра да. А мушкарац треба да буде мистериозан. Што жене воле. (водитељка- тачно, тачно).“, Даљим прегледом утврђено је да је, појашњавајући појам „дисфункционалне породице“, гост емисије, између осталог, изјавио следеће: „Шта човек тражи са женом? Партнерство. Дакле донеси део емотивности који немам, део памет који немам, део одлучности који ја немам…. јер шта ће ми још један ја. Ја, не тражим у том смислу да будем неки доминантни а да она само ћути, таман посла, никад нисам ни био са таквим женама! Али некако, то ће звучати чудно, али како идем кроз живот, све ми се више свиђа да ипак постоје ствари у којима су мушкарци мушкарци, а жене жене. И да је то јако лепо и да због тога ствари добро функционишу. Да се не мешамо у неке ствари у којима нисмо бољи од оног другог. А често помисле мушкарци да су бољи за све, а жене да су боље од мушкараца за много тога. И ту настају велики скршеви.“ На то је водитељка додала: „Ја исто мислим да жена има своје место а мушкарац своје и да треба да буду компатибилни, половине које се надопуњују.“

Такође, поводом навода да су жене „често“ називане женкама, прегледом емисије утврђено је да је овај термин употребљен у излагању гостију два пута и то у следећем контексту : „Ја волим да жена буде женка пре свега…волим жене које воле да преузму иницијативу, волим жене које се смеју, које су гласне, које су пуне живота“ и „Оно што највише узбуђује у жени, поред наравно лепоте која ти се допада физичке и телесне је .. ја то називам женка, односно жена, односно узбуђење особе и тог бића. Тада настају магије…. Мислим да је важније да је жена и садржај од кога је она састављена.“ Тим поводом водитељка је изјавила. „Хоћеш да кажеш када поставиш питање девојци или жени да не каже како ти кажеш драги, него да има иницијативу“.

Даље, Повереник је имао у виду да су подноситељке у притужби као један од примера „мизогених и сексистичких ставова о женама“ навеле и изјаву водитељке да код жене која не жели да се допадне и да буде лепа постоји неки „дубљи проблем“. У изјашњењу на ове наводе, ВВ је, између осталог, навела да је овај став изнела са медицинског становишта, као лекарка, „јер занемаривање себе, личне хигијене и физичког изгледа, и то у оквирима онога што је само тој особи лепо и допадљиво, води у одсуство жеље за животом, упућује на различита ментална обољења, која, на жалост, уколико се на време не потражи помоћ, могу да одведу и у суицид“. Такође, навела је да „као докторка има обавезу да утиче на жене, а посебно на младе девојке, да прихвате свој физички изглед и да он није једино мерило вредности, али и да га могу побољшати медицинским методама, у здравим границама, које их неће животно угрозити“, што је у корелацији са закључком емисије, о чему је већ било речи у претходном делу овог мишљења.

3.11. Анализирајући ове ставове, а полазећи од тога да је притужба поднета против водитељке, Повереник је имао у виду прописе који се односе на слободу говора. Предмет анализе Повереника било је да ли је у конкретном случају дошло до прекорачења границе слободе говора са аспекта антидискриминационих прописа, односно да ли је  ВВ као ауторка и водитељка емисије повредила одредбе Закона о забрани дискриминације на основу пола и изгледа као личних својстава. Одредбе Устава Републике Србије, који у члану 46. јемчи слободу мишљења и изражавања, као и слободу да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје, и прописује да се слобода изражавања може законом ограничити, ако је то неопходно ради заштите права и угледа других. Чланом 50. став 2. Устава је прописано да у Републици Србији нема цензуре, а да надлежни суд може спречити ширење информација и идеја путем средстава јавног обавештавања само ако је то у демократском друштву неопходно ради спречавања позивања на насилно рушење Уставом утврђеног поретка или нарушавање територијалног интегритета Републике Србије, спречавања пропагирања рата или подстрекавања на непосредно насиље или ради спречавања заговарања расне, националне или верске мржње, којим се подстиче на дискриминацију, непријатељство или насиље. Слично томе, Европском Kонвенцијом за заштиту људских права и основних слобода[8], у члану 10, регулисана је слобода изражавања. Ставом 1. наведеног члана прописано је да свако има право на слободу изражавања, а да то право укључује слободу поседовања сопственог мишљења, примања и саопштавања информација и идеја без мешања јавне власти и без обзира на границе, док су ставом 2. прописана ограничења, односно, да с обзиром да коришћење ових слобода повлачи за собом дужности и одговорности, оно се може подвргнути формалностима, условима, ограничењима или казнама прописаним законом и неопходним у демократском друштву у интересу националне безбедности, територијалног интегритета или јавне безбедности, ради спречавања нереда или криминала, заштите здравља или морала, заштите угледа или права других, спречавања откривања обавештења добијених у поверењу, или ради очувања ауторитета и непристрасности судства.

С тим у вези ставови који су изнети, као и коментари и питања водитељке нису такви да их је у демократском друштву неопходно ограничити. Наиме, слобода изражавања у сваком демократском друштву обухвата, пре свега, слободу свакога да има лично мишљење и да га изнесе, без страха од одмазде, цензуре или санкције, као и да се не може сматрати да постоји слобода говора, ако очекујемо да све што други изјаве буде у складу са нашим личним вредностима. Наиме, ова врста слободе је апсолутно заштићена и може се ограничити само у, као што се на основу наведених прописа може видети, тачно одређеним ситуацијама. Такође, Европски суд за људска права је заузео став да се одредбом члана 10. Конвенције, не штите само информације или идеје које су општеприхваћене, односно оне које се сматрају неувредљивима или нечим што не изазива реакције, већ и оне које вређају, шокирају или узнемиравају, јер су такви захтеви плурализма, толеранције и широкоумности, без којих нема демократског друштва.[9] Стога, гледаоци и гледатељке могу да се сложе са темом емисије и питањима које је новинарка ВВ постављала гостима, али исто тако могу да их сматрају увредљивим.

3.12. Ценећи све напред наведено, Повереник је става да су мишљења и ставови које је водитељка ВВ изнела у својој емисији, подложни јавној расправи и изазивању различитих реакција, али да се не може сматрати да су објективно имали за циљ подстицање и промовисање дискриминаторних ставова о женама. Тако на крају емисије водитељка извлачи закључак: „Да ме не разумете погрешно, увек поздрављам негу и жељу за лепим изгледом, али немојте остати на површини. Рад на себи и изнутра и на својој духовности је сјај који носите са собом, а који не можете добити естетским интервенцијама. Смејте се без гриже савести и страха да ћете добити боре. Задржите експресију вашег лица и немојте да се трудите да мењате свој идентитет и постанете маса у мору истог. Сачувајте вашу јединственост“. С тим у вези, приликом доношења мишљења Повереник је посебно имао у виду да су у уводу емисије појашњени разлози обрађаивања теме: „О лепоти и естетској хирургији“, као и да је ауторка и водитељка емисије у уводу и у закључку управо проблематизовала питање потребе за подвргавањем естетским захватима када нису изазвани потребама здравља. Поред тога, Повереник је имао у виду и пресуде Европског суда за људкса права и заузети став суда да је расправљајући о извештавању које се заснива на интервјуима, било да су уређени или не, Суд сматрао да би кажњавање новинара за помагање у ширењу изјава које је дало неко друго лице у интервјуу, озбиљно умањивало допринос штампе дискусијама о питањима од јавног интереса и такве казне не треба прописивати уколико не постоје нарочито јаки разлози за то[10]. Увидом у целу емисију не може се утврдити да је идеја била објективизација жена у друштву, нити свођење жена на њихов физички изглед, већ проблематизација естетске хирургије и концепта лепоте у савременом друштву.

 

 

 1. МИШЉЕЊЕ

У поступку по притужби АА и ББ поводом емисије „Здрави са др ВВ– О лепоти и естетској хирургији“, која је приказана 19. јануара 2020. године на телевизији „ЕЕ“, утврђено је да водитељка ВВ није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације.

Против овог мишљења  није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

 

[1] Закон о забрани дискриминације, члан 33.

[2] Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06)

[3] чл. 46. ст.1 и ст. 2. Устава Републике Србије

[4] „Службени лист СЦГ- Међународни уговори“, број  9/03

[5] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, бр. 22/09)

[6] Пословник о раду (Службени гласник РС, бр. 34/11)

[7] Петрушић Н., Крстић И., Маринковић Т., (2014)  Коментар закона о забрани дискриминације, Београд : Правосудна академија, стр. 243.

[8] Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода („Службени лист СЦГ – Међународни уговори“, – бр. 9/03, 5/05 и 7/05 – испр. и „Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 12/10)

[9] Слобода изражавања, Водич за примену чл. 10. Европске Конвенције о људским правима, Приручник из области људских права, бр. 2, Monica Macovei, стр. 14.

[10] Слобода изражавања, Водич за примену чл. 10. Европске Конвенције о људским правима, Приручник из области људских права, бр. 2, Monica Macovei, стр.27 и 28.

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon848-20 Притужба због дискриминације на основу пола Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top