Дан: 23. јуна 2021.

224-21 Мишљење поводом притужбе А.А. против средње музичке школе В.В. због дискриминације на основу сметњи у развоју и инвалидитета

бр. 07-00-218/2021-02 датум: 22. 6. 2021.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју су поднели А.А., у име своје малолетне кћерке Б.Б., против средње музичке школе В.В., због дискриминације на основу сметњи у развоју и инвалидитета. У притужби је, између осталог наведено, да Б.Б. има Даунов синдром и да је редовну основну…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама Закона о култури

бр. 011-00-22/2021-02 датум:  22. 6. 2021. године   На основу члана 33. став 1. тачка 7), а у вези члана 32. став 6. Закона о забрани дискриминације[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама Закона о култури   Поверенику за заштиту равноправности 17. јуна 2021. године је достављен допис Министарства…

Опширније →
back to top