Завршена специјализована обука „Медијација у случајевима дискриминације“

Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић уручила је сертификате полазницима/ама специјализоване обуке „Медијација у случајевима дискриминације“, током које је 14 полазника/ца обуке из 10 градова у Србији стекло знања и вештине за успешну примену новог модела медијације у оквиру службе Повереника. Учесницима/ама посебно је указано на специфичности поступка медијације у случајевима дискриминације, које укључују посебан однос моћи између жртве и учиниоца, опасности од секундарне виктимизације, као и значајну улогу медијатора током читавог процеса. Осим тога, кроз симулацију процеса медијације имали су прилику да стекну додатна знања о процесу преговарања и грађењу споразума, доласку до ресторативног исхода и формулисању споразума, као и о досадашњим искуствима у алтернативном решавању проблема и медијацији у области дискриминације.

Специјализована обука спроведена је у сарадњи са Делегацијом Европске уније у Републици Србији у оквиру пројекта „Спровођење антидискриминационе политике у Србији“ (ИПА 2011), а у циљу развоја медијације као начина поступања по притужбама због дискриминације поднетим Поверенику за заштиту равноправности. По завршетку процеса евалуације и одабира кандидата/киња који/е су показали најбоље резултате током специјализоване обуке, институција Повереника за заштиту равноправности направиће јединствени списак медијатора/ки, који/е ће учествовати у мирном решавању случајева дискриминације.

Изјаву поверенице поводом завршетка специјализоване обуке можете погледати на званичном You Tube каналу Повереника.

Print Friendly, PDF & Email
back to top