Саопштење поводом Светског дана социјалне правде

Друштвени и економски поремећаји изазвани глобалном пандемијом вируса Ковид 19 имали су огроман утицај на пораст постојећих и појаву нових неједнакости у друштвима широм света, наводи повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић, поводом обележавања Светског дана социјалне правде.

Повереница истиче да су мере које Влада Републике Србије предузима за очување наше економије и смањење негативних последица пандемије изузетно важне за спречавање повећања социјалних неједнакости. Подсећамо да је нарочито значајно да се активности и мере у наредном периоду усмере на најугроженије, наглашава Јанковић.

Убрзани прелазак на онлајн активности, донедавно карактеристичан за запослене у информационим технологијама, постао је доминантан облик  функционисања не само у пословању, већ и образовању, комуникацији и различитим врстама услуга и показао све већи  дигитални јаз међу генерацијама и областима рада. Друштво се све више дели на оне који су дигитално писмени и имају на располагању одговарајућу инфраструктуру, опрему и простор и друге, који то немају или се не сналазе у дигиталном окружењу. Наше активности треба да буду усмерене на спречавање маргинализације и смањење ризика од сиромаштва не само одређених категорија запослених, чија су знања и вештине постални знатно мање потребни, већ и деце из сиромашнијих породица која немају одговарајући приступ онлајн настави, становника руралних крајева где нема интернета, старијих, особа са инвалидитетом и припадника других осетљивих друштвених група, истиче повереница Јанковић. Већ на овим примерима види се колико изазова носи „нова нормалност“ у старој борби да се створи равноправно друштво, наводи повереница.

Последице пандемије су бројне и могу трајати деценијама. Постојеће поделе се продубљују, право на једнаке шансе се смањује за обичног човека, а међу људима се појављују нове дистанце и блискости. Да би се новонастали проблеми брже превазишли потребно је заједничко деловање свих релевантних актера, а принципи социјалне правде, једнакости и равноправности морају били примењени при доношењу нових економских, политичких и социјалних политика, закључује повереница Јанковић.

Print Friendly, PDF & Email
back to top