Повереница упутила препоруку Министарству здравља

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић упутила је препоруку Министарству здравља да преиспита и анализира све ефекте евентуалног укидања завода за здравствену заштиту студената у Србији и њихово спајање са домовима здравља, након обраћања организација које се баве заштитом људских права. Овакво решење предвиђено је Нацртом плана оптимизације мреже установа здравствене заштите (Мастерплан).

Здравствене услуге завода у Србији користи 250.000 студената и студенткиња, и повереница изражава уверење да постоји спремност за проналажењем најефикаснијих модела и начина којима би се младима обезбедила квалитетна здравствена заштита.

Јанковић такође подсећа на домаће и међународне документе, међу којима су Резолуција Савета безбедности 2535 усвојена прошле године, којом су позвани сви релевантни актери да омогуће значајно учешће младих на свим нивоима одлучивања а нарочито у одлукама које представљају изазове јавног здравља укључујући пандемију, као и Стратегија за младе ЕУ чији је један од циљева универзални приступ квалитетној здравственој заштити.

Имајући у виду важност системски организоване здравствене заштите бројне студентске популације у Србији, повереница позива да се размотре последице евентуалног укидања завода, у сарадњи са релевантним актерима пре свега студентима, те да се мрежа установа здравствене заштите уреди у складу са потребама корисника.

Print Friendly, PDF & Email
back to top